skip to Main Content

GODSDIENS: MIDDEL TOT VERSLAWING OF TOT HELING?

Father Leo Booth verwys in sy boek, When God becomes a drug (1998:51), na die geval van Charles wat in ‘n disfunksionele nie-godsdienstige huis opgegroei het. Sy jeugjare was gekenmerk deur gesinsgeweld, drankmisbruik en fisiese mishandeling. Hy het talle herinneringe gehad aan vrees, angs, pyn, verwerping asook selfmoord gedagtes en het deurgaans die droom gehad om van hierdie situasie te ontsnap. Op 15-jarige ouderdom het ‘n vriend hom saamgeneem na ‘n sendingkerkie waar hy vir die eerste keer ‘n boodskap van liefde en aanvaarding gehoor het – iets waaraan hy ‘n intense behoefte gehad het. Dit lei uiteindelik tot ‘n totale geestelike oorgawe. Vanaf hierdie punt in sy lewe raak hy tot die ekstreme betrokke by die kerk en by godsdiens – tot so ‘n mate dat dit tot vervreemding met sy familie lei en later ook die oorsaak word van sy egskeiding.

Download PDF

 

In samewerking met   

Back To Top