skip to Main Content

Ontmoet Prof Wentzel

Ontmoet Prof Wentzel

My Storie

Gedurende 1979 is ek aan die diep kant ingegooi toe ek herhaaldelik met ingewikkelde beradingskwessies gekonfronteer was. Aanvanklik het ek hulle na ander beraders verwys, maar uiteindelik het ek besef dat ek nie altyd mense kon wegstuur wat die Here na my toe gestuur het nie. Dit het daartoe gelei dat as’t ware met ʼn reis begin het in die soeke na antwoorde wat ek nie noodwendig in my eie teologiese onderrig ontvang het nie.

My meestersgraad in Grieks sowel as my DTH in Nuwe Testament het nie die antwoorde gegee waarna ek in daardie stadium gesoek het nie. Daarna het ek ‘n PhD in Praktiese Teologie gedoen rondom die tema van Die pastorale rol van die kerk aan mense na krisiservarings. Hier het ‘n deur vir my begin oopgaan, maar dit was net effens oop. Hierna het ek ‘n uitnodiging ontvang om ‘n ses maande beradingskursus in die Verenigde Koninkryk by te woon by ‘n beradingsentrum wat gespesialiseer het in ‘healing retreats’ – hier het die deur ‘n bietjie verder vir my begin oopgaan. In hierdie stadium was ek ook reeds 20 jaar in voltydse bediening, en het ek toenemend die beradingsbeginsels toegepas in my eie bediening wat ek geleer het – daar was al meer positiewe resultate. Daarna het ‘n volgende belangrike gebeurtenis gevolg toe ‘n vriend my geborg het om die internasionale konferensie in Nashville van die American Association of Christian Counselors in 1999 by te woon. Dit was uiteindelik die eerste van tien soortgelyke besoeke aan Nashville.

Deur hierdie blootstelling het die Here vir my al meer antwoorde op my aanvanklike vrae begin gee. As deel van hierdie besoeke asook die ses maande in Engeland het ek al meer oortuig geraak dat suiwer ‘praatterapie’ nie voldoende is om trauma te hanteer wat op ʼn diep vlak vasgesteek het nie – gebed het inderdaad geblyk ʼn kritiese komponent van die genesingsproses te wees.

Met verloop van tyd het die meeste deurbrake dan ook tydens gebedsessies plaasgevind. ʼn Verdere kritiese beginsel het geblyk die noodsaaklikheid om die dieper wortel van ‘n probleem te identifiseer en te hanteer – deur slegs op die simptome op die oppervlak te fokus, sal geen langtermyn en diep genesing bewerkstellig nie.

Die stukkies van die legkaart van die beradene se lewe is gewoonlik êrens begrawe in die verhaal van die verlede en hierdie verhaal moet ten volle geëksploreer word. Hiermee saam het ook geblyk die belangrikheid van ʼn multidissiplinêre benadering waar die pastorale berader deel van ʼn holistiese en multidissiplinêre span is.

Bovermelde is enkele van die belangrike merkers van my reis tot nou toe en intussen is die Heilige Gees steeds besig om nog meer dele van legkaart in plek te bring. Opleiding en toerusting het uiteindelik my hooffokus geword en daarmee is ek daagliks besig ten einde uiteindelik emosionele genesing vir soveel moontlik persone te kan fasiliteer.

KWALIFIKASIES, ERVARING en PRESTASIES

Die volgende is sommige van die belangrikste aspekte rakende Wentzel se kwalifikasies, ervaring en prestasies:

Kwalifikasies

MA in Grieks – 1978

DTh in Nuwe Testament – 1984

PhD in Praktiese Teologie – 1995

Ondervinding

Dosent by UNISA in Nuwe Testament – 1977-1984

Voltydse bediening – 1985-2002 (Ned Geref Kerk, Pretoria- Garsfontein)

Buitengewone Professor aan die Noordwes-Universiteit in Praktiese Teologie sedert 2003

Prestasies

Studieleier en promotor vir 20 MA en 20 PhD studente

Reeds 37 boeke en ses e-boeke gepubliseer

Reeds 66 handleidings in Pastorale Berading saamgestel

Reeds 22 akademiese artikels in tydskrifte gepubliseer

In samewerking met   

Back To Top