Traumabande

R150.00

Trauma bande impliseer lojaliteit en gebondenheid aan ‘n destruktiewe persoon. Iemand raak soms betrokke in ‘n destruktiewe verhouding waar hulle emosioneel en fisies afgetakel en misbruik word. Almal rondom hulle sien al die rooi ligte en nogtans keer hulle telkens weer terug na die viktimiseerder. Waarom? Navorsing toon aan dat daar ‘n traumaband kan wees wat die slagoffer as’t ware ‘vasbind’ aan die viktimiseerder. Hierdie is ‘n uiters aktuele saak binne sekere verhoudings, sekere huwelike en selfs binne sekere kerklike families. In hierdie boek word enersyds gefokus op tipiese kenmerke van hierdie probleem, en andersyds op algemene praktiese en pastorale riglyne ter begeleiding van slagoffers.

Category: