skip to Main Content
Sale

PASTORALE BEGELEIDING TE MIDDE VAN COVID

Original price was: R300.00.Current price is: R270.00.

As gevolg van die COVID pandemie is leraars, beraders en terapeute gekonfron-teer met uitdagende eise in terme van verliese en rouprosesse, en veral ook gekom-pliseerde rou. Laasvermelde aspek hou veral verband met die feit dat in talle gevalle daar nie behoorlik afskeid geneem kon word nie en daar gevolglik ook onvoldoende rituele was ten einde die helingsproses te bevorder. In hierdie boek word daar op al hierdie aspekte gefokus en word ʼn verskeidenheid van praktiese en pastorale riglyne gebied ten einde rouprosesse te fasiliteer, onver-werkte trauma deur te werk en ook gekompliseerde rou te hanteer (koerier koste: R120).

Categories: ,

Partnered with   

Back To Top