skip to Main Content
Sale

Emosioneel verwonde Pa’s

Original price was: R300.00.Current price is: R270.00.

Oral waar ons rondom ons kyk (en ook in onsself) sien ons ‘Pa-wonde’ en ‘Pa-honger’. Pyn vanuit die verlede met betrekking tot ons verhoudings tot ons vaders is dikwels die oorsaak dat talle Christene worstel met ‘n verdraaide Godsbeeld en dit gevolglik baie moeilik vind om God die Vader intiem en naby te ervaar. Om ‘n gesonde beeld van Hom te kan ervaar, sal ons dus eers ontslae moet raak van al die gebroke ‘vader-filters’ wat meeste van ons met ons saamgedra het die volwasse lewe in. In hierdie boek kom hierdie tema onder die soeklig en word daar ten slotte ʼn pastorale model aangebied waarvolgens die onverwerkte pyn van die verlede hanteer kan word (koerier koste: R120).

Partnered with   

Back To Top