skip to Main Content
Sale

Emosioneel verwonde Ma’s

Original price was: R300.00.Current price is: R270.00.

Hierdie boek handel oor die pyn van seuns en mans en dogters en vroue wat opgegroei het in huise waar die moeder geworstel het met onver-werkte emosionele pyn en/of trauma vanuit haar kinderjare wat nooit han-teer is nie. Hierdie emosionele bagasie het sy met haar saamgedra in haar huwelik in en dit uiteindelik geprojek-teer op haar kinders. Daar word ener-syds gefokus op die tipiese simptome van hierdie moeder-wond, en andersyds op ‘n aantal riglyne ter genesing van diegene wat direk geraak is daardeur (koerier koste: R120).

Partnered with   

Back To Top