skip to Main Content
Sale

DIE VERNIETIGENDE EFFEK VAN VERWERPING

R270.00

– “Ek is deur my pa verwerp omdat hy net seuns wou gehad het en nooit ʼn dogter nie. Hy het geen geheim daarvan gemaak dat ek onwelkom was nie. Dit sou beter gewees het as ek maar liewer gesterf het as om so verwerp te word.”
– “Ek het later in my lewe uitgevind dat my ouma wou hê my ma moes my opgee vir aanneming en dit het my baie onwelkom en verwerp laat voel. Om hierdie rede vermoed ek dat God my wil straf en ek wil daarom niks met godsdiens te doen hê nie.”
– “My pa se totale aanvaarding van my broer deur dik en dun, en my totale verwerping, soms sonder oorsaak, en selfs as ek goed presteer het, het daartoe aanleiding gegee dat ek my broer gehaat het.”

Hierdie is enkele voorbeelde van die aftake-lende krag van verwerping wat talle persone alreeds sedert die vroegste kinderjare ervaar het. Talle van hierdie individue het uitein-delik die ver- nietigende langtermyn ge-volge met hulle saamgedra tot in die gryse ouderdom. In hierdie boek word gefokus op die pastorale begeleiding van diegene wat op hierdie wyse emosioneel verwond en moedeloos geraak het (koerier koste: R120).

Partnered with   

Back To Top