skip to Main Content
Sale

Die angel van Toksiese Godsdiens

Original price was: R300.00.Current price is: R270.00.

In hierdie boek word daar gefokus op die oënskynlike paradoks van gods-diens wat enersyds binne sekere kontekste ‘n helende en bevrydende rol kan vervul, veral wanneer dit op gebalanseerde en gesonde wyse beoefen word en waar die motief daaragter suiwer en opreg is; en andersyds die gevaarkant van gods-diens – met ‘gevaar’ word in hierdie konteks dan bedoel dat daar dieper-liggende onverwerkte emosionele pyn aanwesig mag wees wat uiteindelik as dryfveer kan dien tot ontvlugting in oordrewe godsdienstige aktiwiteite. Die werklike pyn word nooit hanteer nie en deur middel van die stiptelike onderhouding van ’n magdom geeste-like wette en reëls word daar eintlik net meer pleisters en verbande op ’n sep-tiese wond geplaas. Die finale resultaat van so ’n proses kan dan godsdienstige verslawing impliseer waar mense uiter-lik gelukkig voorkom, maar innerlik met ’n magdom van seer en pyn wor-stel. Praktiese riglyne vir die pastorale begeleiding van sulke verwonde per-sone tot ware heling word dan ook aan die orde gestel. Vergifnis is ‘n saak wat elkeen van ons elke dag raak (koerier koste: R120).

Partnered with   

Back To Top