skip to Main Content
Sale

Gebuk onder die bagasie van vorige geslagte – intergeneratiewe trauma

Original price was: R400.00.Current price is: R320.00.

Die problematiek rondom intergeneratiewe trauma hou verband met die feit dat ouers dik-wels deur intense trauma gaan sonder die nodige hulp en begeleiding daarna. Die kinders en kleinkinders wat binne so familie opgroei, kan uiteindelik op talle wyses deur die impak van hierdie onverwerkte trauma geraak word sonder dat die werklike oorsaak altyd geïden-tifiseer word. Sulke kinders bevind hulself in werklikheid binne ʼn disfunksionele en siek gesinsis-teem. Talle van die tipiese simptome en gedrag van disfunksionele gesinne is gevolglik ook hier ter sprake. Omdat ouerlike vaardighede gewoonlik negatief geraak word deur onver-werkte trauma, is dít een van die groot bydraende faktore tot disfunksionaliteit binne sulke gesinne. Perspektiewe rakende hierdie tema vanuit verskillende dissiplines word in hierdie publikasie geïntegreer terwyl ʼn model vir pastorale begeleiding van sodanige slagoffers ten slotte aan die orde kom.

Categories: ,

Partnered with   

Back To Top