skip to Main Content

Aandagafleibaarheid en die Pastoraat

R150.00

Aandagafleibaarheid is ʼn gesondheidsprobleem wat internasionaal steeds aan die toeneem is, terwyl die koms van die Internet hierdie proses dramaties gestimuleer het. Wat heling betref, blyk ʼn holistiese benadering die mees effektiewe te wees, met klem op die fisiese, emosionele, sosiale, en geestelike dimensies. Outeurs soos Daniel Amen (M.D.), Gabor Maté (M.D.) en ook Stephen Arterburn het besonder insig-gewende bydraes gelewer, en vanuit hierdie bronne word belangrike pastorale riglyne geformuleer (koerier koste: R120).

In samewerking met   

Back To Top