Aangeraak deur die Meester – Moreletapark NG Kerk

[Om iemand in die teenwoordigheid van Jesus in te bid]

As bemoedigers het ons soms ook nodig om bemoedig te word

…soms so oorweldig deur die pyn en seer van andere dat dit vir jou voel asof jy saam met hulle in dieselfde put in afsak

…maar dan is die Here telkens ook weer daar om op ‘n bonatuurlike wyse Sy hand na ons uit te steek > tel vir jou op

…en elke keer as dit gebeur dan weet jy agterna: hierdie was God – ek was in die teenwheid van die Here

…en Hy het vir my daar vanuit die donker vallei kom optel en my voete weer op ‘n vaste hoë plek kom plaas, vanwaar ek weer ‘n wye visie kon kry

Ek het die afgelope tyd ‘n paar sulke bemoedigende en verrykende ervarings gehad > iets daarvan vanaand met u deel

…> glo dat dit ook vir u bemoedigend sal wees

Fil 3:8 (Amplified): “Yes, furthermore, I count everything as loss compared to the possession of the priceless privilege… of knowing Christ Jesus my Lord and of progressively becoming more deeply and intimately ecquainted with Him, of perceiving and recognizing and understanding Him more fully and clearly

Jes 30:20 en21 (Living Bible): “… with your own eyes you will see your Teacher. 21And if you leave God’s paths and go astray, you will hear a voice behind you say, “No, this is the way; walk here…

Jes 33:17: Your eyes will see the King in his beauty and the highlands of heaven far away.”

Die boodskap in al drie gedeeltes: Hy sal Homself aan jou openbaar

…geen groter waarheid as die feit dat JChr die dood oorwin het en dat Hy leef!

…Hy het uit die graf uit opgestaan en Hy hoor as ons tot Hom roep

…Hy nooi vir ons uit om in Sy teenwheid in te beweeg en al ons pyn en seer en ook dié van andere met Hom te deel

…en daar in Sy teenwheid beleef ons dan Sy helende aanraking en Sy wonderlike teenwoordigheid

Vir ons tema vanaand, as vertrekpunt ‘n boek deur Fred Littauer: Touched by the Master

…graag hieruit een voorbeeld gebruik, en dan ‘n tweede een wat ekself onlangs beleef het

My gebed is: enersyds bemoediging: God leef! Hy is ‘n werklikheid! Hy is daar as die Gids en Begeleier vir elkeen van ons in ons betrokkenheid by andere

Andersyds: mag Hy sy vinger lê op areas in my lewe vanaand waar ek moontlik self nog heling en genesing nodig het

…soos wat ‘n mens saam met andere deur hulle pyn en seer worstel: tegelykertyd God se vergrootglas wat deur jou eie lewe beweeg > steeds met ons oppad, al verder en verder

U weet, God openbaar Homself op ‘n baie konkrete wyse aan talle mense vandag – in berading oor die jare dit telkens beleef

Fred Littauer vra die vraag: Have you seen Jesus? Have you ever actually seen Him in the

flesh so you could talk to Him as the disciples did (na die opstanding) and walk with Him and touch Him and even feel His loving arms around you? The Bible says you can! You can be touched by the Master.”

Willa

Willa het vir die grootste deel van haar lewe geworstel met depressie – laaste twee jaar egter soos ‘n donker wolk op haar toegesak

Toe Fred en sy vrou vir haar begin bid: skielik begin skreeu: “Los my alleen…gaan weg van my!

Nee, ek sal nie! Nee, asseblief, nie weer nie!”

…sy het die kussings van die bank gegryp in ‘n poging om haarself te beskerm

…hulle het vinnig besef dat sy nie eintlik op hulle skreeu nie – dit was asof sy hulle nie eers raaksien nie

…en toe na ‘n ruk was dit asof sy weer haarself is en sy het hulle herken en gevra: “Waar is ek?”

Fred het skielik besef dat dit wat hier gebeur, het hy maar twee keer vantevore beleef – ondanks baie jare se berading aan mense met seer en pyn

…dit was asof Willa in ‘n spontane regressie inbeweeg het

…sy het eintlik ‘n traumatiese ervaring uit haar kinderjare herbeleef – iets wat sy egter in haar geheue totaal onderdruk het

…dit was ook nie Willa, die volwasse vrou nie, maar wel ‘n sesjarige klein dogtertjie wat hierdie angswekkende ervaring herleef het

…iets wat werklik gebeur het, maar wat uitgesny was uit haar bewustelike geheue U weet, God laat toe dat ons sulke traumatiese ervarings vergeet: oorlewingsmeganisme

Iets van die betekenis van 1 Kor 10:13 moontlik hier ter sprake:

“Geen versoeking (beproewing) wat meer is as wat ’n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.”

Die trauma is gewoonlik veel meer as wat die kind op daardie ouderdom kan hanteer en hierdie is manier van oorlewing

In haar boek, Repressed Memories, beskryf dr Arlys McDonald hierdie onderdrukking

van herinneringe as “…a gift from God because it’s His method of helping us to cope with pain by giving us a temporary numbness.”

Namate Willa gekalmeer geraak het kon sy uiteindelik rustig sit en beskryf wat sy as kind beleef het

…alles het pas helder en duidelik weer voor haar afgespeel asof dit vandag gebeur het

…sy het aan Fred en sy vrou vertel dat gedurende hierdie tien histeriese minute was sy weer terug in ‘n oom van haar se klein plaashuisie waar sy en haar ouers en suster en broer tydens haar kinderjare vir drie jaar lank gebly het

…die oom wat ook saam met hulle gewoon het, het haar die betrokke dag na sy kamer geroep en seksuele dade op haar afgedwing

Terwyl sy gepeins het oor daardie dag se gebeure het sy geweet dat dit verseker nie net een keer gebeur het nie

…vanuit haar eie angs en geskreeu het sy ook besef dat sy oud genoeg moes wees om te besef dat dit wat gebeur het eintlik sleg was en dat sy nooit weer daarin betrokke wou wees nie

Bloot om vir die eerste keer in haar lewe met iemand oor hierdie pynlike ervarings te kon gesels het al vir haar ‘n groot stuk bevryding gebring

…en soos wat hulle dit deurgesels het het baie van die innerlike stryd wat sy oor die jare in haar binneste beleef het skielik begin sin maak

…al die jare van depressie, ‘n huwelik waarin sy dikwels mishandel is, haar onvermoë om haarself te handhaaf in talle situasies

…die diep innerlike gevoelens dat sy niks werd is nie, die kompulsiewe drang om haarself deurgaans te bewys

…die selfmoordgedagtes en so baie ander dinge – skielik verstaan sy soveel meer

…sy begryp in hierdie oomblikke al haar jare van emosionele stryd > soos ‘n legkaart wat inmekaar begin pas

…dit was nie iets wat met haar verkeerd was nie (soos sy al die jare gedink het); sy was nie dom of onnosel nie; sy was nie ‘n mislukking nie…

…die probleem het egter ingekom deurdat iemand geïnterfeer het met God se plan en Sy ontwerp vir haar lewe

…nou skielik het daar egter begin hoop deurskemer vir die toekoms > alles anders begin sien

Fred vra toe aan haar: “Willa, sal jy bereid wees om terug te gaan na daardie plaashuis indien ek jou belowe dat jou oom nie daar sal wees nie en dat dit ‘n veilige plek vir jou sal wees?”

…sy was gewillig

Sy het toe eers gebid en die Hemelse Vader gedank omdat Hy haar toegelaat het om te sien wat in haar geheue geblokker was al die jare lank

…sy het Hom ook gedank vir die waarheid wat Hy aan haar uitgewys het en wat besig was om haar vry te maak

Fred het toe gebid en die Here gevra om Sy genesende liefde aan haar te bedien en iets baie spesiaals vir haar te doen

“Here Jesus, ek vra dat u nou die belofte van Joh 14:21 vir Willa waar sal maak [“En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.”] …Vader, ek vra dat U haar sal terug neem na daardie plaashuis, maar ek vra dat U haar oom sal wegneem daar, sodat dit vir haar ‘n veilige plek sal wees.”

…en toe het hy voortgegaan om die Here te dank en erkenning te gee aan die feit dat Hy beskik oor alle krag en outoriteit in die hemel en op die aarde

Terwyl Willa in ‘n gebedstemming bly sit het, het Fred begin om aan haar vrae te stel:

“Willa, waar is jy nou?”

“Ek is in die kombuis van die plaashuis,” het sy dadelik geantwoord

“Is jou oom daar?” “Nee, hy is nie.”

“Willa, ek het nie gedink dat hy daar sou wees nie want ek het vir Jesus gevra om hom weg te neem en om dit ‘n veilige plek vir jou te maak.”

“Is daar enigiemand anders in die kombuis saam met jou?” “Nee, ek sien niemand anders nie.”

“Willa, waar in die kombuis is jy?” “Ek kruip weg agter die stoof.”

Willa, ek wil hê dat jy rondkyk in die kombuis en vir my sê of jy enigiets anders sien, enigiets wat miskien eienaardig mag wees.”

Na ‘n paar oomblikke sê sy: “Al wat ek sien is iets soos ‘n lig wat gloei.”

Fred het saggies in sy binneste gesê: “Dankie Jesus! Ek het geweet dat U in daardie plaashuis se kombuis is!”

“Willa, ek wil hê dat jy sal kyk na daardie lig wat gloei – jy moet op dit fokus. Wat sien jy as jy daarna kyk?”

“Ja, dit lyk vir my na die figuur van ‘n persoon.”

“Dit word nou helderder – daar is iemand wat daar staan.” “Willa, kan jy sê of dit ‘n man, ‘n vrou of ‘n kind is?”

“Dit is ‘n man, en dit lyk asof hy ‘n lang wit kleed aan het.”

En toe meteens roep Willa uit: “Dit is my Jesus!”

Jesus het Homself eintlik geopenbaar aan die klein sesjarige dogtertjie in die kombuis van daardie plaashuis

…en met haar geestesoog het Willa Hom gesien!

“Willa, kan jy Sy arms sien?”

“Ja, Hy strek hulle uit na my toe.” “Wat wil Hy hê moet jy doen?”

“Ek dink Hy wil hê dat ek na Hom toe moet kom.”

“Nou, is jy nie lus om maar daar na Hom toe te stap nie?”

Baie stadig en versigtig het die klein dogtertjie haar veilige plekkie agter die stoof verlaat en oor die kombuisvloer gestap na die uitgestrekte arms van die Verlosser

“Willa, waar is jy nou?”

“Ek staan voor Hom – Hy het Sy hande op my skouers gesit – Hy tel my nou op en hou my vas en Hy gee my ‘n drukkie.”

“Willa, voel dit goed om in Sy arms te wees?”

“Ja, Hy is so sterk, maar tog ook so sag – so gentle.” “Sê Hy enigiets vir jou?”

Daar was ‘n rukkie stilte en toe sê sy dat Hy vir haar sê: “Ek het jou lief, My kind,

en Ek sal altyd by jou wees!”

Hierna het Willa maar net ontspan en toegelaat dat Jesus haar omvou en vertroetel met Sy liefde

“Sê Jesus enigiets anders vir jou?” het Fred na ‘n rukkie gevra

“Hy sê vir my hoe jammer Hy is oor alles wat gebeur het…Hy sit my nou neer, maar Hy neem my hand – ons stap nou na die deur toe.”

“Ons is nou buite. Die son skyn. Hy stap nou weg van my af. Hy het nou net omgedraai en vir my gewaai. Hy gaan nou op in die wolke.”

Hierna het Fred vir haar uit Joh 14:19 gelees: “Nog net ’n klein rukkie, en dan sien die wêreld My nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.

Willa het onmiddellik gesnap: “Ek het Hom gesien omdat Hy lewe!”

En toe ook v 21: En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.

Die Griekse term: emphanizo: manifesteer, bekend maak, sigbaar maak, laat sien, toon, verskyn Toe lees Fred ook aan haar Matt 17:1-2: “Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy

broer Johannes saamgeneem en hulle op ’n hoë berg gebring waar hulle alleen was. 2 Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander: sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.”

“Willa, hoe vergelyk hierdie beskrywing met die manier hoe jy vir Jesus gesien het?” “Wow! Dit was omtrent presies dieselfde!”

“Willa, jy het vir Jesus gesien net soos Petrus en Johannes en Jakobus Hom gesien het op die Berg van Verheerliking – dit meen dat Hy omgee vir jou – is dit nie wonderlik nie?”

“Daar is egter net een belangrike verskil – Sy hande het nog nie die spykermerke gehad op die Berg van Verheerliking nie.”

Willa het toe nog iets vertel wat daar in die kombuis gebeur het – dit was iets wat ‘n deurslaggewende en positiewe invloed op haar totale lewe verder sou hê

“Fred, toe klein Willa daar agter die kombuisstoof uitstap, was daar eintlik twee

klein dogtertjies wat oorgestap het na Jesus toe.”

“Hulle was presies dieselfde aangetrek – en toe Jesus Sy hand op my skouer gesit het, het Hy Sy ander hand op die ander dogtertjie se skouer gesit.”

“En toe het Hy ons twee na mekaar toe getrek en ons twee een gemaak.”

Die verklaring:

Agv die pyn en die trauma vanweë die oom se optredes het Willa eintlik ‘n veelvoudige persoonlikheid geword (MPD of DID)

…en Jesus het gekom en Hy het die twee een gemaak > ‘n nuwe persoon

Hierdie was die eerste keer dat die Here aan Fred en sy vrou gedemonstreer het hoedat Hy gefragementeerde persoonlikhede herenig en genees

…en dit alles maar net deur gebed – deur hulle vir wie Hy so ontsettend omgee, in Sy teenwoordigheid in te bid

Die genesing wat die Here in Willa se lewe begin het, het eenvoudig net voort gegaan

…die depressie wat haar vir soveel jare onder gekry het het totaal opgeklaar

…vir die eerste keer in haar lewe was sy ook in staat om gewig te verloor en daarby te hou

Bo en behalwe dit het die Here haar deur hierdie proses ook nog vrygemaak van ‘n ander probleem

…sy was disleksies: dit baie moeilik gevind om getalle bymekaar te tel

…sy moes gewoonlik vir Fred-hulle by hul boektafel help = groot stryd

…nou kon sy sommer in ‘n paar sekondes in haar kop die totaal uitwerk van ‘n paar boeke wat deur iemand aangekoop is

Willa was aangeraak deur die Meester se hand onder die bediening van Fred en sy vrou

…en net so wil Hy vir elkeen van ons gebruik

…eintlik is ek en jy in so ‘n situasie maar net ‘n fasiliteerder – en eintlik ook maar net ‘n toeskouer

…hier voor jou sien jy ‘n ongelooflike toneel afspeel en in jou hart weet jy maar net: dit is eenvoudig ‘n stuk genade dat jy toegelaat word om hiedie genade ingryping te kan aanskou

David Seamands: ‘n assistent vir die HG

Vervolgens die tweede verhaal (ongeveer ‘n maand gelede)

Bid saam met ‘n persoon: oor die jare altyd bewus van twee persoonlikhede in haarself: die volwasse vrou en die dogtertjie van ses

…haar man het ook dikwels vir haar gesê dat sy by tye optree en reageer soos die klein dogtertjie en dat hy dan nie weet hoe om haar te hanteer nie

As kind was haar ouers nooit daar vir haar nie – nooit beskikbaar nie – altyd afwesig > baie alleen en geïssoleer

So dikwels ervaar dat sy na skool nie lus was om huistoe te gaan nie: maar net daar op haar skooltas in die straat gesit

…want gewoonlik as sy by die huis kom: alles donker en neerdrukkend – ma worstel met migraine hoofpyne > gordyne toe > depressiewe atmosfeer

Vanweë sy werk was haar pa selde tuis > geen werklike fisiese kontak met ouers > haar nooit vertroetel en intiem versorg nie

…geen aanmoediging, geen stimulering, geen erkenning, geen vreugde

Toe haar babasuster ses jr later arriveer, moes sy baie vinnig bykans alle verantwheid oorneem

…dit was dan ook die patroon dwarsdeur haar lewe: altyd ‘n stryd om te oorleef, met te veel verantwoordelikhede en laste en verpligtinge

…geen lewensvreugde of plesier nie

…eintlik het sy geen werklike kinderlewe gehad nie – nooit gespeel nie – so baie verwerping en swaar beleef

Baie slegte herinneringe gehad oor die huis waarin sy groot geword het – baie arm

…die woongebied: sleg en gevaarlik

…agv die swak buurt wou moeder nooit dat hulle eintlik uit die huis gaan nie – kon nooit saam met ander kinders buite speel of sosialiseer nie

…hiermee saam altyd die konnotasie van ‘n donkerte gekoppel aan daardie huis

…die omstandighede tydens haar kinderjare > groot skaamtegevoel sowel

as gevoelens van minderwaardigheid

Sy onthou een insident: op pad skool toe: groot hond spring oor muur en byt haar – baie traumaties

…en soos so dikwels in die verlede het sy hier ook weer gevoel dat niemand gee om nie en niemand daar vir haar nie > sy moet maar net op haar eie oorleef!

Nadat sy uit die skool is: ‘n verhouding met ‘n vriend vir wie sy baie omgegee het

…agv misverstand breek dit egter op > treur vir jare daarna oor hierdie vriendskap Sy trou later – ‘n huwelik van 22jr, vol van pyn en seer en verwerping

…haar man gedurende hierdie tydperk in drie buite-egtelike verhoudings betrokke

…weer eens was al die verantwoordelikhede op haar skouers: kinders, finansies, ens

…die man en die pa vir alle praktiese doeleindes meeste van die tyd afwesig

…> uiteindelik ‘n egskeiding: baie traumaties – hofgebeure uiters vernederend

…na die egskeiding op kort kennisgewing huis ontruim – alhoewel haar man aanvanklik belowe het dat hulle sou kon aanbly

…kort hierna: dogter in ‘n baie ernstige motorongeluk > moes haar versorg soos ‘n baba

– haar ex-man nie in die minste gepla nie

…tydens die fase wat die dogter nog in die hospitaal was: insident waar iemand haar motor wou steel reg voor die hospitaal: skok en trauma

…’n tyd daarna het die motor se masjien heeltemal ingegee

…na ‘n jaar moes hulle skielik weer op kort kennisgewing ‘n ander blyplek soek > moes met kinders na ‘n klein beknopte plekkie toe trek – baie finansiële probleme

…gaan deur fases van depressie – soms alleen tuis: trek alle gordyne toe – gemaklik gevoel in die donker

… dikwels in die donker gaan bad – dan gevoel soos die dogtertjie van

ses: enigste plek waar sy veilig gevoel het (amper asof sy naby haar ma daar in die donkerte was)

‘n Verdere probleem: oor die jare dit altyd moeilik gevind om mense te glo as hulle sê dat hulle vir haar lief is

…dit ook moeilik gevind om andere te vertrou

Toe ons begin bid het sy ‘n prentjie gesien: sy en Jesus staan op ‘n baie hoë uitkykpunt – Hy hou haar hand vas

…en sy was die klein dogtertjie van ses

…hulle het uitgekyk oor valleie en berge en pragtige groen velde

…op ‘n stadium Sy hand uitgestrek en vir haar gesê: “Dit is alles joune!”

Aanvanklik het sy nie die betekenis van sy woorde verstaan nie – namate die toneel egter verder ontwikkel het het sy meer en meer verstaan

Op een stadium het Hy maar net afgekyk na haar met ontsettend baie liefde in Sy oë – sy sê: “Ek het nog nooit in my lewe so ‘n liefde gesien of ervaar nie!”

Dit was omdat Hy alles geweet het van die vewerping en gevoelens van mislukking en minderwaardigheid oor die jare heen

…op een stadium het Hy Sy hand op haar kop gesit en net met haar hare gespeel – niemand het dit nog ooit vantevore gedoen nie!

En toe het Hy haar opgetel in Sy arms en haar maar net vasgehou en vir haar gesê dat Hy haar liefhet

…later het Hy haar weer neergesit en hulle het toe saam oor die groen velde begin gestap

…maar toe op ‘n stadium het sy voor Hom begin uithardloop en tussen al die pragtige blomme gespeel

…Hy het al die pad maar net geglimlag vir haar, met soveel liefde in sy oë!

U weet, deur dit alles heen het Hy eintlik gekom en haar kinderjare vir haar terug gegee

…aan haar terug gegee dit wat sy eintlik verloor het, dit wat eintlik

deur moeilike omstandighede van haar ontneem is en waarna sy as klein dogtertjie so gesmag het

Hierna het sy die ervaring gehad dat sy skielik opgroei tot die volwasse vrou wat sy is…>die klein dogterjie het verdwyn omdat Jesus haar seer van die verlede genees het

En toe het Hy steeds met haar verder gestap, maar sy nou as volwasse vrou, en haar hand in Syne Maar toe op ‘n punt het sy gevoel dat sy te skaam was om Sy hand vas te hou en Sy hand gelos

“Ek is nie skoon nie – agv al die lelike dinge wat ek gedoen het voel ek so vuil – ek is nie werd om Sy hand vas te hou nie.”

…maar toe antwoord Hy haar so treffend: “As Ek jou nie verneder het nie, waarom verneder jy jouself?”

Ek het toe vir haar gesê ek dink sy moet al daardie lelike dinge en onreinheid en skaamte vir Hom gee

…hierop sê sy toe: “Ek het dit alles hier in my hande en ek gee dit nou vir Hom, en Hy vat dit en dit is nou weg – dit het net verdwyn!”

…hierna kon sy Sy hand weer vat want Hy het haar vry gemaak van al daardie dinge uit die verlede

Ons het toe ook gebid oor die omstandighede waarbinne sy opgegroei het

…en sy sien toe hoedat Jesus kom en die huis met al die slegte herinneringe begin afbreek

…aanvanklik kon sy hierdie toneel nie mooi begryp nie – want steen vir steen het Hy hierdie donker huis afgebreek

…daarna het Hy al die rommel en bakstene verwyder, en skielik was daar op dieselfde plek ‘n pragtige veld met die mooiste blomme oral oor

…en in hierdie proses het Hy al die slegte herinneringe aan daardie huis kom wegneem en genees

…toe ek haar vra of die negatiewe konnotasies aan daardie huis haar steeds pla, het sy gesê: “Nee, daar is nie meer ‘n huis nie – dit is nou net pragtige blomme!”

…> Hy het die angel uit die herinneringe kom vewyder = gewoonlik ‘n

 bewys van diep innerlike genesing

Toe ons bid oor die insident waar die hond haar gebyt het: Jesus neem haar terug na daardie situasie

…> toon aan haar hoedat Hyself by haar was in daardie omstandighede – daarna wys Hy toe ook vir haar hoedat Hy daardie dag na die hond-episode saam met haar op die bus geklim het skool toe

…sy sê: “Haai, ek het nie eens besef dat Hy saam met my op daardie bus       was nie!”

Ons het gebid oor die feit dat sy altyd in die donkerte gaan bad het – eintlik maar die klein dogtertjie wat veiligheid en sekuriteit gesoek het

…ook wat hierdie situasie betref, het Hy maar net inbeweeg en daardie emosionele vakuum kom opvul (gebrek aan innerlike sekuriteit en vastigheid)

…en dan baie interessant, het Hy vir haar gesê dat sy steeds in die toekoms sal gaan bad wanneer dit donker sal wees – en dat Hy daar by haar sal wees en dat sy steeds met Hom sal praat wanneer sy daar in die bad sit….

…MAAR Hy sou verkies as sy ‘n paar kerse sal opsteek!

…dwarsdeur hierdie hele sessie het Sy humor telkens na vore gekom > telkens het sy maar net gelag in verwondering

Ons het ook gebid oor die verhouding met die vriend wat verbreek is nadat sy uit die skool is

…op hierdie punt het Jesus haar verseker dat hierdie verhouding nie binne Sy wil was nie en dat Hy dit so beskik het dat dit beëindig is

…> al die hartseer weggeneem van die jare daarna > totale vrede Haar egskeiding – in besonder die hofgebeure

…toe ons hieroor gebid het: asof sy vasgesteek het in daardie hof en die genesingsproses nie verder kan vorder nie: “Waarom kan ek nie uit hierdie hof uitbeweeg nie?”

…ek het vir haar gesê dat sy die vraag aan Jesus moet stel

…en toe het Hy haar geantwoord – twee dinge uitgewys: vernedering en

vrees vir mense

…en toe gaan Hy verder en wys aan haar die merke in sy hande van die spykers:

“Hierdie is die merke van my eie vernedering.”

…en toe sê Hy ook vir haar dat sy haar nie moet bekommer oor mense se opinies nie – sy moet eerder daarop ingestel wees om altyd te vra hoe voel Hy oor haar en haar situasie

…met ander woorde: Hy herstel haar en vergewe haar en dit is die heel belangrikste – vergeet daarom wat mense dink en sê (wat ‘n les vir elkeen van ons!)

En nadat sy dit aanvaar het > kon sy uit daardie hof uitbeweeg en sy het geweet dat sy vry is van daardie deel van haar verlede!

Toe ons bid oor al die swaarkry en stryd na haar egskeiding het Jesus vir haar gesê hoe trots Hy op haar is

…Hy het vir haar gewys op die feit dat haar geloof deur dit alles heen sterk gemaak en gelouter is en dat Hy daarom vir haar in die toekoms kan gebruik en gaan gebruik

…MAAR, wat betref daardie moeilike fase in haar lewe, het Hy vir haar gesê dat Hy familie en vriende voorsien het om vir haar te ondersteun en te help deur dit alles heen

…haar probleem was egter dat sy altyd te trots was om haar omstandighede teenoor hulle te erken en hulle hulp en raad te aanvaar – wou alles op haar eie doen!

…daarom moet sy leer uit dit wat sy ervaar het en in die toekoms gewillig wees om haar las met andere te deel (les vir ons)

Ons het verder ook gebid oor haar onvermoë om ander te vertrou en hul liefde te aanvaar (agv al haar teleurstellings en pyn en verwerping)

…Hy het aan haar gesê dat Hy besef dat hierdie saak vir haar nog baie moeilik is om te hanteer en totaal van afstand te doen en almal wat betrokke was te vergewe…

…Hy verstaan ook as sy op hierdie oomblik nog nie gereed is om die stap

in die geloof te neem en alles vir Hom te gee nie…

…Hy sal haar egter meer tyd gee om deur dit alles te werk en Hy sal vir haar wag totdat sy gereed is

U weet, ek het maar net weer eens besef hoe ontsettend vol van begrip en deernis en empatie Hy is en ook die feit dat Hy presies weet wat die pas is wat Hy met elkeen van ons moet stap

Hy het haar toe ook nog herinner aan die feit dat sy gereeld in die verlede tydens haar etensuur buite in die tuin tyd met Hom deurgebring het

…Hy wil graag hê dat sy dit weer sal begin doen > en sy het dit onderneem

Toe sy Hom vra aangaande haar man (alkohol probleem) en haar huwelik (dit waarvoor sy eintlik vir berading gekom het! Hy het egter by haar kleintyd begin), het Hy haar verseker dat Hy daardie man oor haar pad gebring het

…en alhoewel hy nou nog nie gered is nie, het Hy ‘n plan met sy lewe

…sy moet net volhard – geduldig bly – aan hom baie liefde gee en hom nooit verwyt of blameer nie, want dit sal die werk afbreek wat die Here reeds in sy hart mee begin het (les vir ons)

…God se plan is om uiteindelik vir hom in te bring en dan wil Hy beide van hulle in ‘n bediening gebruik

…Hy gaan ook al die seer en pyn en ellendes waardeur beide van hulle gegaan het gebruik om andere te bereik wat in dieselfde situasies verkeer

Hy het ook aan haar dieselfde beloftes gegee mbt haar kinders – Hy gaan hulle ook inbring

…Hy het aan haar gesê: “Jy moet net aanhou bid vir hulle omdat daar niks vir My onmoontlik is nie!” (so belangrik die krag van ons gebede)

Teen hierdie tyd het sy die woorde wat Hy aan die begin vir haar gesê het soveel beter begin verstaan

…daar toe Hy sy hande uitgestrek het oor die pragtige heuwels en valleie en vir haar gesê het: “Dit is alles joune!”

…daardeur het Hy eintlik bedoel dat dit die prentjie is van die oorvloed van seëninge wat Hy vir haar beskikbaar het…

…dit is maar net vir haar om in die geloof die stap te neem en dit vir haarself

toe te eien Heel aan die einde het Hy vir haar gesê dat Hy wil hê dat sy moet huistoe gaan en ‘n goeie nagrus geniet

…weer eens so konsidererend en vol van omgee, aangesien ‘n sessie soos hierdie werklik emosioneel en psigies uitputtend is en jou totaal dreineer

Vir my was dit ‘n wonderlike ervaring saam met haar

…so intens bewus te wees van Sy persoonlike bemoeienis met elkeen van Sy kinders

…Sy tederheid, Sy sagtheid, Sy begrip, Sy empatie, Sy geduld, Sy bereidheid om te vergewe en skoon te maak en heel te maak

Vir myself was dit opnuut ‘n geweldige bemoediging ook wat my eie bediening betref

…opnuut besef: dit is die moeite werd – maak nie saak hoeveel ure ons saam met andere deurworstel nie

…wanneer ons egter vir hulle in die teenwoordigheid van Jesus Christus kan inbid en begelei dan is die resultate aangrypend en oorweldigend

Die aanraking van die Meester maak al die verskil en dit verander so ‘n persoon se lewe vir tyd en vir ewigheid