Die volgende preke, seminare en lesings is op CD beskikbaar teen R35 stuk: