Die volgende preke, seminare en lesings is op CD beskikbaar teen R35 stuk:

My God het my geleer om te luister: Jes 50:4-5

35,00 ZAR elk

+