Die volgende preke, seminare en lesings is op CD beskikbaar teen R35 stuk:

Die krag van die lied - Ps 147

35,00 ZAR elk

+