Die volgende preke, seminare en lesings is op CD beskikbaar teen R35 stuk:

Geseënd is die wat rein van hart is... Mat 5:18

35,00 ZAR elk

+