Die volgende preke, seminare en lesings is op CD beskikbaar teen R35 stuk:

Trauma berading - een-dag kursus (4x CD's)

140,00 ZAR elk

+