Die volgende preke, seminare en lesings is op CD beskikbaar teen R35 stuk:

Genesing van emosionele seer en pyn - (9x CD's)

315,00 ZAR elk

+