Die volgende preke, seminare en lesings is op CD beskikbaar teen R35 stuk:

Trauma berading - naweek kursus (8x CD's) (ook in Engels beskikbaar)

280,00 ZAR elk

+