Persoonlik

My passie is Pastorale Berading met fokus op Trauma Berading. Ek is getroud met Sonette en ons het twee dogters Coelette en Chaney. Ons woon in die studentedorp Potchefstroom waar ek ook verbonde is aan die Noordwes-Universiteit.
 
Vandat Sonette voltyds betrokke geraak het by my bediening het dit my hande soveel ligter gemaak. Sy ondersteun my met oorgawe en vergesel my soms na kursusse en konferensies indien moontlik. Coelette en haar Britse man Kevin woon in Yeovil, Engeland waar sy ook as tandarts praktiseer.
Kevin is 'n ingenieur.
Chaney is lugwaardin by Emirates in Dubai en geniet haar vliegure asook die geleenthede wat dit haar bied.
 
Noordwes Universiteit Potchefstroom Potch se nuwe mall Noordwes Universiteit Potchefstroom
 
Ons kleinseun, Joël, is besig om met rasse skrede te groei en alles te ondersoek
 
Op 14 Mei 2010 het Me Lutricia Snell haar PhD-graad ontvang. Die tema van haar proefskrif was: "Die rol van pastorale berading in die bring van heil en heilservaring aan die geloofsvervreemde." Op 20 Mei 2011 het ds Theuns de Klerk sy PhD-graad ontvang. Die tema van sy proefskrif was: "Die boek Prediker as vertrekpunt vir pastorale begeleiding van die emosioneel verwonde tiener." Janette Griessel het gedurende Mei 2013 haar MA graad ontvang met die titel van haar verhandeling: “Die rol van vrees by die swaarmoedige adolessent – ‘n Pastorale studie.”
 
Linda Grobler het gedurende September 2013 haar PhD verwerf met ‘n proefskrif getiteld: “Speel as hulpmiddel in die pastorale versorgingsproses van die getraumatiseerde laerskoolkind as gevolg van die dood van ‘n ouer.” Bertie Ferreira het gedurende Mei 2015 sy PhD verwerf met ‘n proefskrif getiteld: “‘n Pastorale ondersoek na die inrigting van geestelike en emosionele herstel in kontemporêre modelle vir innerlike genesing.” Cornette Koster het gedurende September 2013 haar PhD verwerf met ‘n proefskrif getiteld: “Kommunikatiewe kanalisering van onderdrukte woede in die Christelike geloofslewe: `n Pastorale studie.”