Datums van kursusse

        

 HOE BEREI EK MY KIND VOOR OP TOEKOMSTIGE TRAUMA?

Ontwikkeling van emosionele intelligensie

PASTORALE BERADINGSKURSUS - SATERDAG 9 MEI 2020

CORNELIA - VRYSTAAT

Prof Wentzel Coetzer

 

 

Daniel Siegel en Tina Payne Bryson toon in hul boek, The yes brain child, treffend aan hoedat ‘n kind gehelp kan word om ja te sê vir die wêreld. Die riglyne is daarop gerig om hulle aan te moedig om hul denke oop te stel vir nuwe uitdagings en nuwe geleenthede en ook te besef oor watter potensiaal hulle reeds beskik - dit gaan daaroor om aan hulle ‘n Ja-Brein te gee. Hierteenoor veroorsaak ‘n Nee-Brein dat die kind in reaksie is teenoor ander en dit maak dit bykans onmoontlik om te luister, te fokus en goeie besluite te neem. Wanneer ouers en opvoeders help om ‘n Ja-Brein by kinders te vestig, impliseer dit tegelykertyd ook die vestiging van emosionele intelligensie asook vaardighede om krisisse en trauma in die toekoms te kan hanteer.

In hierdie kursus gaan ons enersyds let op die belangrikste riglyne vanuit Siegel en Payne Bryson se boek, en andersyds ook in watter mate dit ooreenstem met soortgelyke beginsels wat eeue gelede reeds in die Woord vasgelê is. Inleidend sal daar ook ‘n kort aanbieding gedoen word van die beplande wisselwerking in die toekoms by hierdie betrokke opleiding sentrum tussen die fisiese (mediese), emosionele (sielkundig en psigiatries) en pastorale/geestelike dimensies.

  

Plek: Odendaal str 10, Cornelia (blou dak gebou)

Datum: Saterdag 9 Mei 2019 – sluit in verversings, ligte middagete en sleutelnotas.

Tyd: 08.30 – 15.00

Akkreditering: 5x VBO en 4x CPSC punte

Google map aanwysings: https://maps.app.goo.gl/dHqT8jaqTLvDMptC7

Koste: R500 per persoon (R900 per egpaar)

Handleiding te koop - opsioneel: R180 (posgeld: R99 ekstra - PostNet)

Om te bespreek: U moet vooraf die nodige fooie inbetaal by die volgende rekening:

                                  Lemar Trust

                                  Investecbank

                                  Tjek rek no: 10011627499

                                  Takkode: 580108

                                  Verwysing: Naam en Van en 9 Mei

Epos bewys van oorbetaling na: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. EN Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

Navrae: 0836600409 of 0825778810 of e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Slegs ‘n beperkte getal persone sal geakkommodeer kan word.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  GARY CHAPMAN SE VYF LIEFDESTALE AS ‘N HULPMIDDEL IN DIE PASTORALE BEGELEIDING VAN PERSONE MET ALZHEIMER SE SIEKTE (EN DEMENSIE)

PASTORALE BERADINGSKURSUS - SATERDAG 6 JUNIE 2020

POTCHEFSTROOM

Prof Wentzel Coetzer

 

 

Dr Gary Chapman se boek, The five love languages, is in 50 tale vertaal en 200 miljoen kopieë is wêreldwyd verkoop. Dr Eward Shaw was vir 23 jaar in ‘n praktyk as onkoloog wat veral op brein tumore gespesialiseer het toe sy vrou op 53 jarige ouderdom met Alzheimer siekte gediagnoseer is. Daarna het sy fokus verskuif na die diagnosering en behandeling van demensie. Hy het homself toe ook bekwaam rondom berading en ook die rouprosesse en toe die Memory Counseling Program gevestig in Winston-Salem, North Carolina. Hier het hy en Chapman begin saamwerk in die inkorporering van Chapman se vyf liefdestale in hul begeleidingsprogram van Alzheimer lyers asook hul begeleiers. Chapman en Shaw het vervolgens die boek, Keeping love alive as memories fade, gepubliseer. Die kursus op 6 Junie is deels gebaseer op die inhoud van hierdie boek.

Aanvullend hiertoe gaan daar ook gelet word op die belangrikste aspekte vanuit die boek deur Dr Dale Bredesen, The end of Alzheimer’s – The first programme to prevent and reverse the cognitive decline of dementia. Bredesen is ‘n mediese dokter en in een resensie word sy benadering as volg beskryf: “The End of Alzheimer’s brings new hope to a broad audience of patients, caregivers, physicians, and treatment centers with a fascinating look inside the science and a complete step-by-step plan that fundamentally changes how we treat and even think about AD.” 

 

Plek: Studente Hervormde Kerk – Silwer str 19, Potch (net langs klein kragstasie)

Datum: Saterdag 6 Junie 2020 – sluit in verversings en sleutelnotas

Tyd: 08.00 – 13.00

Akkreditering: 5x VBO en 4x CPSC punte

GPS koördinate: Suid: 26.41.590 -  Oos: 27.5.079

Koste: R350 pp (egpare: R600)

Handleiding te koop - opsioneel: R180 (posgeld: R99 ekstra - PostNet)

Om te bespreek: U moet vooraf die nodige fooie inbetaal by:

                      Capitec spaar rek: 1487438425 - takkode: 470010

                      Rek naam: Prof WC Coetzer (bevestig dan asb daarna per e-pos)

Navrae: 0836600409 of 0825778810 of e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§