DIGITALE IMPAK - INHOUDSOPGAWE

DIGITALE IMPAK - INHOUDSOPGAWE

 

HFST 1: INLEIDENDE PERSPEKTIEWE

 • Digitale inboorlinge vs digitale immigrante (natives vs immigrants)
 • Omvang van die digitale invloed

HFST 2: JONGMENSE SE KWESBAARHEID RAKENDE DIGITALE SLAGGATE

 • Tradisionele hofmaak (courting) al meer op agtergrond
 • Al moeiliker om die stroom van informasie te beheer
 • Regisseur van my eie verhaal
 • Verslawing
  • Verslawing aan video speletjies
  • Verslawing aan ‘n selfoon
  • Verslawing aan SMS’e
  • Verslawing aan Facebook
 • Die aantal ure voor ‘n digitale skerm (screentime)
  • Riglyne rondom keuses van programme
  • Aandagspan

HFST 3: KENMERKE VAN MILLENNIËRS

 • Ekstreem onafhanklik
 • Hulle voel bekragtig (empowered)
 • Millenniërs en hul ouers
 • Millenniërs en tegnologie
 • Millenniërs in die werkplek
  • Vaardig in tegnologie (tech-savvy)
  • Gesin gesentreerd (family-centric)
  • Prestasie georiënteerd
  • Span georiënteerd
  • Hulle smag na aandag
  • Hulle neig om maklik van werk te verwissel (job-hopping)
 • Negatiewe gevolge van oormatige blootstelling aan die Internet
  • Negatiewe fisieke gevolge
   • Breinsisteme wat negatief beïnvloed kan word
    • Eerste sisteem: Die brein se ‘plesier sentrum’
    • Tweede sisteem: Die brein se ‘kalmering sisteem’
    • Derde sisteem: Die brein se ‘geheue sisteem’
    • Vierde sisteem: Die brein se ‘leer sisteem’
    • Vyfde sisteem: Die brein se ‘binding sisteem’
    • Sesde sisteem: Die brein se ‘geestelike sisteem’
    • Samevattend

HFST 4: ‘MULTITAAKVERRIGTING’ (MULTITASKING)

 • Nadele as gevolg van multitaakverrigting
  • Multitaakverrigting verminder die kwaliteit van jou werk
  • Multitaakverrigting verander die wyse waarop jy leer
  • Multitaakverrigting lei tot ‘n oppervlakke benadering
  • Multitaakverrigting mors tyd
  • Multitaakverrigting benadeel die liggaam
 • Multitaakverrigting en aandagafleibaarheid
  • Moontlike verband tussen ure voor ‘n skerm en ADD
  • Sekondêre  aandag afleidings
  • Hoe lyk die brein van ‘n ‘multitasker’?
 • Multitaakverrigtig, depressie en woede
 • Die invloed van multitaakverrigting op kognitiewe kontrole

HFST 5: VERHOUDINGSVAARDIGHEDE

 • Verhoudingsvaardighede
  • Liefde / affeksie
  • Desensitisering en gebrek aan empatie
  • Waardering
  • Die bestuur van woede
  • Om apologie aan te teken
   • Vyf belangrike riglyne
    • Aanvaar verantwoordelikheid
    • Jou dade het ‘n effek op ander
    • Daar is altyd reëls in die lewe
    • Apologieë kan vriendskappe herstel
    • Die vyf tale van apologie
  • Om aandag te kan gee
   • Tyd voor ‘n skerm is interessant
   • Tyd voor ‘n skerm is onmiddellik
   • Tyd voor ‘n skerm bied onmiddellike beloning
  • Dit is nooit te laat nie

HFST 6: PRAKTIESE EN PASTORALE PERSPEKTIEWE

 • ‘n Geweldige uitdaging aan die kerk en aan ouers
 • Wyses waarop die digitale wêreld veranderinge bring (Tony Reinke)
  • Eerste verandering: Ons word uiteindelik soos dit waarna ons staar
  • Tweede verandering: Ons ignoreer ons beperkinge
  • Derde verandering: Ons probeer ons aandag aan te veel dinge gelyktydig gee
  • Vierde verandering: Ons vergeet die vreugde van ons Godgegewe liggaamlikheid
  • Vyfde verandering: Ons verloor belangstelling in die onderlinge byeenkomste van die kerk
  • Sesde verandering: Ons raak al meer roekeloos met ons woorde
 • Riglyne aan ouers
  • God se ontwerp
  • Wat gebeur in die prefrontale korteks tot nadeel van God se ontwerp?
  • Wat staan ouers te doen?
  • Gesonde brein- en verhoudingsvaardighede
  • Basiese Christelike vertrekpunt
 • Gregory Jantz se tien wenke
  • Wenk no 1: Waak teen dubbele standaarde (practice what you preach)
  • Wenk no 2: Probeer vasstel hoeveel is te veel
  • Wenk no 3: Onthou dat jy steeds die ouer is
  • Wenk no 4: Vind die af skakelaar
  • Wenk no 5: Kyk uit vir die kwade
  • Wenk no 6: Geniet die goeie
  • Wenk no 7: Kyk na die innerlike en nie slegs die uiterlike nie
  • Wenk no 8: Vind uit dit wat jy nie weet nie
  • Wenk no 9: Bid vir die beste, beplan vir die slegste
  • Wenk no 10: Hou jouself op hoogte van verandering en vernuwing
 • Gary Chapman se vyf liefdestale, ter ondersteuning van die ontwikkeling van verhoudingsvaardighede
  • Fisiese aanraking
  • Woorde van erkenning en bevestiging
  • Kwaliteit tyd
  • Geskenke
  • Dade van diensbaarheid
 • ‘n Lewe wat tot seën is vir ander

BYLAAG A: Toets vir multitaakverrigting verslawings
BYLAAG B: Vyf wyses om skermtyd te verruil vir dade van diensbaarheid
BYLAAG C: Stappe om ongewenste Facebookverhoudings te voorkom
BYLAAG D: Aanduidings van FOMO (Fear of missing out)
BYLAAG E: Belangrike webblaaie
BRONNELYS