EMOSIONELE VERWONDING EN IDENTITEIT - INDEKS

EMOSIONELE VERWONDING EN IDENTITEIT - INDEKS

 

SESSIE 1: WAT IS EMOSIONELE VERWONDING / MISBRUIK?

 • ‘n Tragiese voorbeeld van emosionele verwonding
 • Statistieke
 • Definisies
 • Die groot prentjie

SESSIE 2: PROBLEEM AREAS EN OORSAKE

 • Die krities belangrike vroeë jare
 • Nuwe keuses kan slegte herinneringe genees
  • ‘n Voorbeeld van iemand wat radikale keuses gemaak het
  • Watter keuses het Emily gemaak?
 • Stukkende gesinne
  • Gesin- en familiebande nie in plek nie
  • Die kind wat as volwassene moet optree
  • Gesin- en familiegeheime
  • Verwerping
   • Vrees vir verwerping
  • Egskeiding
  • Verkragting, molestering en bloedskande
  • Intergenerasie faktore
 • Pyn as gevolg van toksiese godsdiens
 • Die invloed van sosiale media en tegnologie
 • ’n Ontoereikende skool sisteem

SESSIE 3: AREAS WAAR ONVERWERKTE PYN MANIFESTEER

 • Depressie
 • Angs en vrees
 • Liggaamlike probleme
 • Woede
  • Enkele gevalle studies
 • Verslawing
 • Pornografie
 • Eetversteurings
 • Verhoudingsprobleme

SESSIE 4: PRAKTIESE EN PASTORALE RIGLYNE

 • Die belangrikheid van die persoon se verhaal
 • Probeer om ‘n klankbord te wees
 • Herhaalde onwaarhede is gewoonlik diep vasgelê
 • Verwonde emosies is soms diep verskuil en afgesluit
 • Die oorspronklike trauma toneel bevat soms stukkies van die legkaart
 • Êrens moet finaal afskeid geneem word
 • Vergifnis
  • Vergifnis vir ons ouers
 • Onthou deurgaans dat jy op heilige grond is

BYLAAG A: Simptome van die emosioneel verwonde persoon
BYLAAG B: Die belangrikheid van ‘n tydlyn
BYLAAG C: Moontlike aanduidings van verwerping
BYLAAG D: My ware identiteit: Wie is ek in Christus?
BYLAAG E: Karakteristieke van volwasse kinders uit disfunksionele gesinne
BYLAAG F: Onvolwassenheid en tipiese emosionele weeskind-denke
BRONNELYS