VRAELYSTE EN MEETINSTRUMENTE – 2 - INDEKS

VRAELYSTE EN MEETINSTRUMENTE – 2 - INDEKS

 

SAAMGESTELDE GESINNE

 • Kenmerke van gesonde mede-ouerskap
 • Die tien belangrikste dine wat kinders aan hul geskeide ouers sal wil sê

SELFDOOD

 • Depressie selfkontrole vraelys
 • Jou persoonlike tydlyn as iemand wat ‘n geliefde as gevolg van Selfdood verloor het
 • Begin oor – weef saam nuwe drome

SELF-MUTILERING

 • Die toleransie faktor
 • Self-mutilering siklus

STRES EN UITBRANDING

 • Simptome van trauma
 • Tipe-A of Tipe-B persoonlikheid
 • Die verhouding tussen uitbranding en balans

TIEN FASE GENESINGSMODEL – MEIER KLINIEKE

 • Die liefdestenks – 1
 • Die liefdestenks – 2
 • Karakteristieke van volwasse kinders vanuit disfunksionele gesinne
 • Die ‘roller coaster’ parallel

TOKSIESE GODSDIENS – GODSDIENS VERSLAWING

 • Die invloed van godsdienstige skaamte (religious shame)
 • Remuda Ranch se geestelike vraelys (spiritual inventory)
 • Tipiese profiel van die emosioneel verwonde as gevolg van godsdiens verslawing

TRAUMA BANDE (TRAUMA BONDING)

 • Posttraumatiese stres indeks
 • Die proses van trauma band ontwikkeling

TRAUMA BERADING

 • Grafiese voorstelling van dissosiasie
 • Die lewenskrisis skaal van Holmes en Rahe
 • Die aangepaste vierkantswortel
 • Darling se skema van geestelike ontwikkeling

UITBRANDING IN DIE BEDIENING

 • Uitbranding vraelys
 • Simptome van uitbranding
 • Die Burns depressie vraelys
 • Uitbranding onder geestelike leiers
 • Die Burns angs vraelys

UITGEBRANDE BERADERS

 • Die persoonlike impak van sekondêre traumatiese stres
 • Die verskillende fases wat deurgewerk moet word na elke kritiese insident
 • Medelye-satisfaksie / uitputting selftoets vir beraders

DIE VADERHART VAN GOD (TOKSIESE GODSDIENS – DEEL 2)

 • Karakteristieke van onvolwassenheid en tipiese weeskind-denke (emosioneel verwonde denke)
 • Herkenbare simptome by diegene wat seksueel misbruik is

VERKRAGTING, MOLESTERING EN BLOEDSKANDE

 • Perry Draper se vraelys aan slagoffers van seksuele trauma
 • Riglyne aan diegene wat saam met ‘n ‘survivor’ die pad loop
 • Gepaste wyses om te reageer nadat iemand verkrag is
 • Hoe om te reageer op iemand se erkenning van molestering
 • Verwerking van Jesaja 53
 • Skade as gevolg van seksuele misbruik
 • Hoe om op lyding te reageer – algemene riglyne
 • Hantering van die emosionele nagevolge van verkragting

HARTSEER, VERLIES EN DIE ROUPROSES BY KINDERS

 • Aanduidings van gekompliseerde rou by kinders
 • Unieke kenmerke van die rouproses by kinders
 • Emosionele energie vraelys / verhoudingsoorsig (dood van gesinslede, grootouers, familielede of intieme kennisse)
 • Emosionele energie vraelys / verhoudingsoorsig (dood van ‘n troeteldier)
 • Algemene simptome by kinders en tieners wat rou

VERWERPING

 • Tipiese kenmerke en reëls van disfunksionele gesinne
 • Ek is spesiaal
 • My ware identiteit – Wie is ek in Christus?
 • Die vier basiese stadia van ontwikkeling

VERKRAGTING, MOLESTERING EN BLOEDSKANDE

Vlakke van verslawing

BRONNELYS