Die volgende preke, seminare en lesings is op CD beskikbaar teen R35 stuk:

Die hantering van akkumulerende verliese in die bejaarde se lewe (praatjie)

40,00 ZAR elk

+