Die volgende preke, seminare en lesings is op CD beskikbaar teen R35 stuk:

Trauma by die Driehoek Hoërskool in VdBijlpark (praatjie)

40,00 ZAR elk

+