Die volgende preke, seminare en lesings is op CD beskikbaar teen R35 stuk:

Trauma en die rouproses (praatjie)

40,00 ZAR elk

+