Drie jaar sillabus van Jaarkursus

KURSUS IN PASTORALE SORG EN KRISIS BERADING  

 

JAAR 1

Module 1: Trauma en krisis berading  

 • Trauma berading (hantering van krisisse en beproewinge – Bybelse trauma model)
 • Ontlonting en nasorg (defusing and debriefing). 
 • Uitgebrande beraders (medelye-moegheid/ compassion fatigue). 

Module 2: Innerlike genesing en gebedsterapie

 • Genesing van emosionele pyn/ Innerlike genesing en gebed.
 • Die rol van verwerping.
 • Die rol van vergifnis.

Module 3: Noue wisselwerking tussen liggaam, gees en emosies

 • Depressie – Pastorale riglyne  
 • Stres en uitbranding – Pastorale riglyne 
 • Die bydrae deur breinskandering tot pastorale berading (met besondere verwysing na die bydrae deur die Christen psigiater Dr Daniel Amen)

Module 4: Verdere kritiese areas

 • Pastorale riglyne ten opsigte van huweliks-problematiek
 • Toksiese godsdiens (godsdiensverslawing en verwonding)
 • Treurberading, sterwensbegeleiding en die rouproses.

 

JAAR 2

Module 1: Trauma en krisis berading  

 • Pastorale begeleiding van getraumatiseerde kinders.
 • Hartseer, verlies en die rouproses by kinders.
 • Pastorale begeleiding van getraumatiseerde en emosioneel verwonde jongmense.

Module 2: Innerlike genesing en gebedsterapie

 • Pa-wonde, Pa-honger en Pa-nood (father need).  
 • Die Vaderhart van God (‘n gevallestudie rondom toksiese godsdiens)
 • Moeder-wonde (Die impak op kinders van ‘n emosioneel verwonde moeder).

Module 3: Noue wisselwerking tussen liggaam, gees en emosies

 • Tien fases van die genesingsproses (model binne die Meier Klinieke)
 • Generasiebagasie – Pastorale begeleiding (intergeneratiewe trauma; die impak van onverwerkte trauma van die vorige generasies).
 • Self-mutilering – Pastorale begeleiding (cutting; jongmense wat hulself sny).

Module 4: Verdere kritiese areas

 • Verkragting, molestering en bloedskande: Pastorale begeleiding.
 • Aborsie, miskraam en stilgeboorte: Pastorale begeleiding 
 • Seksuele verslawing: Pastorale begeleiding (pornografie, Internetseks, prostitusie, ens.)

 

JAAR 3

Module 1: Trauma en krisis berading  

 • Dissosiasie, fragmentasie en die ‘inner child’.
 • Selfdoding(moord) – Pastorale riglyne vir almal betrokke 
 • Trauma bande (trauma bonding) (die onnatuurlike ‘band’ wat soms tussen slagoffers en oortreders ontstaan – veral ook by sg ‘human trafficing’ - soms ook hierna verwys as die sg ‘Stockholm-syndrome’).

Module 2: Innerlike genesing en gebedsterapie

 • Genesing van emosionele pyn – Deel 2
 • Die uitdeel van seën (gebaseer op doktorale proefskrif van John Trent in OT met betrekking tot al die plekke in die Bybel waar een persoon ‘n ander een geseën het).
 • Die hantering van verlies (gebaseer op ‘n boek deur Norman Wright).

Module 3: Noue wisselwerking tussen liggaam, gees en emosies

 • Eetversteurings – Pastorale begeleiding (model soos hanteer binne die Meier Klinieke)
 • Die tien-fase genesingsmodel van Jan Frank 
 • Genesing impliseer keuses (gebaseer op ‘n boek deur Stephen Arterburn)

Module 4: Verdere kritiese areas

 • Die problematiek rondom saamgestelde gesinne
 • Grense – Deel 1 (waar om die streep te trek in interpersoonlike verhoudings)
 • Grense – Deel 2