Drie jaar sillabus van Jaarkursus

KURSUS IN PASTORALE SORG EN KRISIS BERADING  

DRIE JAAR SILLABUS 

JAAR 1

Module 1

 • Trauma berading
 • Ontlonting en nasorg
 • Generasie bagasie  

Module 2

 • Genesing van emosionele pyn
 • Verwerping
 • Vergifnis 

Module 3

 • Pastoraat en breinfunksies
 • Depressie
 • Stres en uitbranding  

Module 4

 • Die huwelik
 • Treurberading, sterwensbegeleiding en die rouproses
 • Toksiese godsdiens  

 

JAAR 2

Module 1

 • Pastorale begeleiding van getraumatiseerde kinders
 • Hartseer, verlies en die rouproses by kinders
 • Pastorale begeleiding van emosioneel verwonde jongmense – Deel 1

Module 2

 • Pa-wonde en Pa-honger
 • Moeder-wonde
 • Die Vaderhart van God  

Module 3

 • Tien fases van die genesingsproses (model binne die Meier Klinieke)
 • Hoe om kinders voor te berei op toekomstige trauma
 • Self-mutilering (self-sny - cutting)  

Module 4

 • Verkragting, molestering en bloedskande
 • Aborsie, miskraam en stilgeboorte
 • Seksuele verslawing  

 

JAAR 3

Module 1

 • Dissosiasie, fragmentasie en die inner child
 • Selfdood
 • Trauma bande   

Module 2

 • Genesing van emosionele pyn – Deel - 2
 • Die uitdeel van seën
 • Die hantering van verlies   

Module 3

 • Tien fases genesingsproses van Jan Frank
 • Eetversteurings
 • Genesing impliseer keuses  

Module 4

 • Saamgestelde gesinne
 • Grense – Deel 1
 • Grense – Deel 2    

 

Drukker-vriendelike dokument