Namibie

JAARKURSUS IN PASTORALE SORG EN KRISIS INTERVENSIE
WINDHOEK -  2018

 

Prof Wentzel Coetzer

 

Suidelike Afrika kan beskryf word as ‘n getraumatiseerde gemeenskap. Talle persone is reeds geraak deur trauma en krisisse en daar is sovele wat worstel met ‘n magdom van onverwerkte emosionele pyn. Die oogmerk van hierdie kursus is gevolglik om persone wat ‘n passie vir andere se seer het, toe te rus om pastorale begeleiding te kan bied aan diegene wat deur trauma en krisisse geraak is. Die kursus is baie sterk praktyk gerig met talle praktiese voorbeelde wat telkens as toepassing dien van basiese teoretiese uitgangspunte geskoei op Bybelse vertrekpunte.  Afgesien van die akademiese toerusting wat hierdie kursus bied, hou dit ook ‘n groot stuk geestelike groei en verryking in – u mag nie hierdie geleentheid misloop nie!

Status van kursus: Noordwes-Universiteit Sertifikaat (Potchefstroom)

Kursusleier
Prof Wentzel Coetzer       

Duur van kursus
Een Jaar 

Struktuur    

 • Vanaf 2019 sal studente wat inskryf vir hierdie kursus in Namibië dit slegs deur middel van afstand onderrig kan doen. Afgesien van die kursusfooi sal die CD's met die inhoud van die vier werkswinkels apart aangekoop moet word (R1440). Daar sal ook 'n koerier fooi van R1000 wees vir versending van die studiemateriaal.
 • Drie werkopdragte wat gedurende die jaar ingelewer moet word.
 • ’n Skripsie aan die einde van die kursus.

Plek
Windhoek-Wes NG Gemeente    

Belangrike datums
Module 1
Werkswinkel: 4-6 Februarie
Inhandigingsdatum van eerste werksopdrag: 31 Maart

Module 2
Werkswinkel: 23-25 Junie
Inhandigingsdatum van tweede werksopdrag: 30 Junie

Module 3
Werkswinkel: 15-17 September
Inhandigingsdatum van derde werksopdrag: 30 September

Module 4
Werkswinkel 4: 24 – 26 November
Inhandigingsdatum van skripsie28 Desember

Inhoud:       
Module 1: Krisis en trauma berading 

 • Trauma berading – meer langtermyn gefokus
 • Ontlonting en nasorg - berading van persone op die toneel van krisis
 • Uitgebrande beraders

Werksopdrag 1: 8000 woorde

Module 2: Innerlike genesing en gebedsterapie

 • Die proses van genesing van emosionele pyn (met besondere verwysing na die rol van gebed)
 • Die rol van verwerping
 • Die rol van vergifnis

Werksopdrag 2: 8000 woorde

Module 3: Die wisselwerking tussen liggaam, gees en emosies

 • Die belangrike rol van breinskandering met betrekking tot pastorale berading, met besondere fokus op die bydrae deur die Christen psigiater, Dr. Daniel Amen.
 • ’n Pastoraal-holistiese benadering tot die probleem van depressie.
 • Die Christen se worsteling met stres en uitbranding.

Werksopdrag 3: 8000 woorde

Module 4: Verdere kritiese areas

 • Die hantering van huweliksproblematiek.
 • Toksiese godsdiens (die oorbeklemtoning van reëls en regulasies ten koste van verhouding).
 • Treurberading, sterwensbegeleiding en die rouproses

Skripsie
Totale lengte ongeveer 16,000 woorde   

Evaluering   
Evaluering sal geskied deur middel van die drie werksopdragte en die skripsie.

Koste 
1. Totale kursus fooi: $9,000
2. Eerste betaling $2400 (sluit in deposito, registrasie en alle studie materiaal)
3. Uitstaande $6600 
3.1 Opsie 1: 6 maande x $1100
3.2 Opsie 2:10 maande x $680

3.3  Aankoop van CD's: $1440

3.4  Koerier koste: $1000

Registrasie sperdatum: 

Studente kan basies op enige stadium van die jaar inskakel by die kursus – die modules wat hierdie jaar gemis is, word dan net volgende jaar opgevang – studente word dus toegelaat om twee keer te mag registreer vir hierdie kursus. Kursusfooie wat die vorige jaar reeds betaal is, mag gevolglik een keer oorgedra word na die daaropvolgende jaar.

Kontak gegewens:  Mev Esmé Coetzee (NG Windhoek-Wes)
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 
Tel: +264728458513 (h)
Sel: +264813066311 

Prof Wentzel Coetzer (Potchefstroom)
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 
Tel: +27-18-2947457
Sel: +27836600409

[Daar word nie met hierdie kursus veronderstel dat studente aan die einde daarvan outoriteite sal wees ten opsigte van elk van die genoemde areas nie – wel egter dat hulle in die breë kennis geneem het van elk van die areas ten einde beter in staat te wees om, as deel van ‘n multi-dissiplinêre span, pasiënte / beradenes te kan verwys waar nodig na die onderskeie professionele persone].