Potchefstroom

JAARKURSUS IN PASTORALE SORG EN KRISIS INTERVENSIE - POTCHEFSTROOM - 2018

 

Prof Wentzel Coetzer

 

Suidelike Afrika kan beskryf word as ‘n getraumatiseerde gemeenskap. Talle persone is reeds geraak deur trauma en krisisse en daar is sovele wat worstel met ‘n magdom van onverwerkte emosionele pyn. Die oogmerk van hierdie kursus is gevolglik om persone wat ‘n passie vir andere se seer het, toe te rus om pastorale begeleiding te kan bied aan diegene wat deur trauma en krisisse geraak is. Die kursus is baie sterk praktyk gerig met talle praktiese voorbeelde wat telkens as toepassing dien van basiese teoretiese uitgangspunte geskoei op Bybelse vertrekpunte.  Afgesien van die akademiese toerusting wat hierdie kursus bied, hou dit ook ‘n groot stuk geestelike groei en verryking in – u mag nie hierdie geleentheid misloop nie!

Status van kursus: Noordwes-Universiteit Sertifikaat (Potchefstroom)

Kursusleier
Prof Wentzel Coetzer

Duur van kursus
Een Jaar 

Struktuur    

 • Vier werkswinkels van drie dae elk, versprei oor ‘n jaar. Waar studente weens omstandighede nie ‘n spesifieke werkswinkel kan bywoon nie is hulle verplig om teen ekstra koste die CD’s aan te koop wat die inhoud bevat van die betrokke werkswinkel.
 • Drie werkopdragte wat gedurende die jaar ingelewer moet word.
 • ’n Skripsie aan die einde van die kursus.

Plek
Potchefstroom (Studente Hervormde Kerk, Silwer str 19, Kanonierspark, Potch). 

 
Belangrike datums
Module 1
Werkswinkel: 9-10 Februarie
Datum van inhandiging van eerste werkopdrag: 31 Maart

Module 2
Werkswinkel: 20-21 April
Datum van inhandiging van tweede werkopdrag: 30 Junie

Module 3
Werkswinkel: 20-21 Julie
Datum van inhandiging van derde werkopdrag: 30 September

Module 4
Werkswinkel 4: 12-13 Okt
Datum van inhandiging van skripsie: 24 Desember

Inhoud van kursus:         
Module 1: Krisis en trauma berading 

 • Trauma berading – meer langtermyn gefokus
 • Ontlonting en nasorg - berading van persone op die toneel van krisis
 • Uitgebrande beraders (medelye-moegheid – compassion fatigue)

Werkopdrag 1: 8000 woorde

Module 2: Innerlike genesing en gebedsterapie

 • Die proses van genesing van emosionele pyn (met besondere verwysing na die rol van gebed)
 • Die rol van verwerping
 • Die rol van vergifnis

Werkopdrag 2: 8000 woorde

Module 3: Die wisselwerking tussen liggaam, gees en emosies

 • Die belangrike rol van breinskandering met betrekking tot pastorale berading, met besondere fokus op die bydrae deur die Christen psigiater, Dr. Daniel Amen.
 • ’n Pastoraal-holistiese benadering tot die probleem van depressie.
 • Die Christen se worsteling met stres en uitbranding.

Werkopdrag 3: 8000 woorde

Module 4: Verdere kritiese areas

 • Die hantering van tipiese problematiek rondom die huwelik
 • Toksiese godsdiens (die oorbeklemtoning van reëls en regulasies ten koste van verhouding).
 • Treurberading, sterwensbegeleiding en die rouproses

Skripsie (vierde werkopdrag)
Lengte: 16,000 woorde      

Evaluering   
Evaluering sal geskied deur middel van die drie werkopdragte en die skripsie.

Koste 
1. Totale kursus fooi: R9,000
2. Eerste betaling R3,600 (Deposito, registrasie en studie materiaal)
3. Uitstaande R5,400 
3.1 Opsie 1: 6 maande x R900
3.2 Opsie 2:10 maande x R560

Registrasie sperdatum: 
Studente kan op enige stadium van die jaar inskakel by hierdie kursus – die werkswinkels wat hierdie jaar gemis is, word dan net volgende jaar opgevang. Studente word dus toegelaat om twee keer te mag registreer vir hierdie kursus. Fooie wat die vorige jaar reeds betaal is, mag gevolglik oorgedra word na die daaropvolgende jaar. 
 

Kontak gegewens:  Prof Wentzel Coetzer 
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 
Tel: 018-2947457
Sel: 0836600409 of 0825778810

 

[Daar word nie met hierdie kursus veronderstel dat studente aan die einde daarvan outoriteite sal wees ten opsigte van elk van die genoemde areas nie – wel egter dat hulle in die breë kennis geneem het van elk van die areas ten einde beter in staat te wees om, as deel van ‘n multidissiplinêre span, pasiënte/beradenes te kan verwys waar nodig na die onderskeie professionele persone].