Potchefstroom JAARKURSUS IN PASTORALE SORG EN KRISIS INTERVENSIE

POTCHEFSTROOM -  2020

Prof Wentzel Coetzer

             

 

Suidelike Afrika kan beskryf word as ‘n getraumatiseerde gemeenskap. Talle persone is reeds geraak deur trauma en krisisse en daar is sovele wat worstel met ‘n magdom van onverwerkte emosionele pyn. Die oogmerk van hierdie kursus is gevolglik om persone wat ‘n passie vir andere se seer het, toe te rus om pastorale begeleiding te kan bied aan diegene wat deur trauma en krisisse geraak is. Die kursus is baie sterk praktyk gerig met talle praktiese voorbeelde wat telkens as toepassing dien van basiese teoretiese uitgangspunte geskoei op Bybelse vertrekpunte.  Afgesien van die akademiese toerusting wat hierdie kursus bied, hou dit ook ‘n groot stuk geestelike groei en verryking in – u mag nie hierdie geleentheid misloop nie!

 

Status van kursus: Geakkrediteerde Sertifikaat

 

Kursusleier

Prof Wentzel Coetzer         

 

Duur van kursus

Een Jaar

                       

Struktuur     

§  Twee werkswinkels van twee dae elk. Waar studente weens omstandighede nie ‘n spesifieke werkswinkel kan bywoon nie is hulle verplig om teen ekstra koste die CD’s aan te koop wat die inhoud bevat van die betrokke werkswinkel.

§  Drie werkopdragte wat gedurende die jaar ingelewer moet word.

§  ’n Skripsie aan die einde van die kursus.

§  Daar is ook ‘n goedkoper opsie (Opsie B, wat later in hierdie dokument verduidelik word) waar studente nie werkopdragte hoef in te lewer nie. Na afloop van hierdie Eerste jaar is daar ook ‘n Tweede en ‘n Derde jaar wat studente dan kan doen.

§  In terme van verdere studie verleen die Noordwes-Universiteit (PUK) in  Potchefstroom sowel as SATS Universiteit 24x kredietpunte vir elk van die drie jare van hierdie kursus (in totaal dus 72x).

 

Plek

Potchefstroom (Studente Hervormde Kerk, Silwer str 19, Kanonierspark, Potch). 

 

Belangrike datums

Module 1

Werkswinkel: 24-25 Januarie

Datum van inhandiging van eerste werkopdrag: 31 Maart

 

Module 2

Datum van inhandiging van tweede werkopdrag: 30 Junie

 

Module 3

Werkswinkel: 31 Julie - 1 Aug

Datum van inhandiging van derde werkopdrag: 30 September

 

Module 4

Datum van inhandiging van skripsie: 24 Desember

           

INHOUD VAN KURSUS:  

Module 1: Krisis en trauma berading  

 •           Trauma berading – meer langtermyn gefokus
 •            Ontlonting en nasorg - berading van persone op die toneel van krisis
 •            Generasie bagasie - intergeneratiewe trauma

Werkopdrag 1: 8000 woorde

 

Module 2: Innerlike genesing en gebedsterapie

 •            Die proses van genesing van emosionele pyn (met besondere verwysing na die rol van gebed)
 •            Die rol van verwerping
 •            Die rol van vergifnis

Werkopdrag 2: 8000 woorde

                       

Module 3: Noue wisselwerking tussen liggaam, gees en emosies        

 •  Die belangrike rol van breinskandering met betrekking tot pastorale berading, met besondere fokus op die bydrae deur die Christen psigiater, Dr. Daniel Amen.
 •  ' n Pastoraal-holistiese benadering tot die probleem van depressie.
 •   Die Christen se worsteling met stres en uitbranding.

 

Werkopdrag 3: 8000 woorde

 

Module 4: Verdere kritiese areas

 •  Die hantering van tipiese problematiek rondom die huwelik
 •  Toksiese godsdiens (die oorbeklemtoning van reëls en regulasies ten koste  van verhouding).
 •  Treurberading, sterwensbegeleiding en die rouproses

 

Skripsie (vierde werkopdrag)

Lengte: 16,000 woorde      

 

Evaluering  

Evaluering sal geskied deur middel van die drie werkopdragte en die skripsie. Vir die finale jaarpunt tel die eerste drie werkopdragte 50% en die skripsie 50%.     

  

Koste

Opsie A:

1. Totale kursus fooi: R9,000

2. Registrasie fooi: R2,400. Dit dek ook die studiemateriaal van 12x bundels (verpak in vier ringbind lêers) en vier voorgeskrewe handboeke.

3. Uitstaande bedrag na betaling van registrasie fooi: R6,600

3.1 Afbetaal opsie 1:  6x maande @ R1100 pm

3.2 Afbetaal opsie 2: 10x maande @ R680 pm

Studente is verplig om die werkswinkels by te woon (of alternatiewelik die werkswinkel CDs aan te koop) Studente kwalifiseer vir 55x VBO punte asook vir 24x krediete in terme van verdere studie en ontvang ook ‘n Noordwes-Universiteit Sertifikaat.

 

Opsie B:

1. Totale kursus fooi: R6,700

2. Registrasie fooi: R2400. Na betaling van hierdie bedrag ontvang die student die studie materiaal, wat insluit 12x bundels  asook die vier voorgeskrewe handboeke. Studente kan die werkswinkels bywoon maar is nie verplig om die vier werkstukke in te dien nie. Indien jy egter nie die vier voorgeskrewe handboeke wil hê nie dan is die totale bedrag vir die kursus R5500 en die registrasie fooi R2400 (die vier werkopdragte van Opsie-A is gebaseer op die vier voorgeskrewe handboeke). 

3. Uitstaande bedrag na betaling van registrasie fooi: R4300 (handboeke

    ingesluit)

3.1  Afbetaal opsie 1:  6x maande @ R717 pm

3.2  Afbetaal opsie 2: 10x maande @ R450 pm

4.1 Uitstaande bedrag na betaling van registrasiefooi: R3100 (handboeke

      uitgesluit)

4.2  Afbetaal opsie 1: 6x maande @ R517 pm

4.3  Afbetaal opsie 2: 10x maande @ R325 pm

 

Met Opsie-B kwalifiseer studente nie vir VBO punte of vir krediete in terme van verdere studie nie – hulle ontvang wel ‘n bywoning sertifikaat. Opsie-B sou egter in 'n later stadium opgegradeer kan word na Opsie-A toe (wat al die krediete insluit) deur al vier die werkstukke in te handig plus die verskil in te betaal tussen Opsie-A en Opsie-B

  

Registrasie sperdatum:

Studente kan op enige stadium van die jaar inskakel by hierdie kursus – die werkswinkels wat hierdie jaar gemis word, word dan net volgende jaar weer opgevang.

 

Kontak gegewens:  

                                  Prof Wentzel Coetzer

                       E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                       Tel: 018-2947457

                       Sel: 0836600409 (Wentzel) of 0825778810 (Sonette)

 

 

 

[Daar word nie met hierdie kursus veronderstel dat studente aan die einde daarvan outoriteite sal wees ten opsigte van elk van die genoemde areas nie – wel egter dat hulle in die breë kennis geneem het van elk van die areas ten einde beter in staat te wees om, as deel van ‘n multidissiplinêre span, pasiënte/beradenes te kan verwys waar nodig na die onderskeie professionele persone].