40. Pa-wonde en Pa-honger (Inhoudsopgawe)

Pa-wonde en Pa-honger

Indeks

 

HFST 1: INLEIDENDE OPMERKINGS

 • Enorme uitdagings aan huise sonder Pa’s
 • ‘Pa-wonde’ en ‘Pa-honger’ 

 

HFST 2: GEESTELIKE EN EMOSIONELE VADERSKAP
Dr Ken Canfield

 • Daar is geen perfekte Pa nie
 • Emosionele vaderskap
 • Hitler en Dennis Rodman
 • Navorsing met vroue wat nie ‘n Pa gehad het nie
 • DVD opnames tydens besoektye in babasale
 • Die vreugde faktor
 • Vaderskap en nabyheid/intimiteit (fathering and closeness)
 • Bop se verhaal
 • Pa’s en kinders ontmoet mekaar in die tronk
 • Vyf elemente van die proses van vaderskap
  • Eerbetoning en respek
  • Bemoediging
  • Bevestiging (affirmation)
  • In toom hou (restrain )
  • Onderrig (teaching)

 

HFST 3: EMOSIONELE VRYLATING VIR KINDERS VANUIT DIE ‘TRONKE’ WAT HUL PA’S GEBOU HET
James Ryle

 • Pa en seun ontmoet mekaar na baie jare
 • ‘n Vraag wat mettertyd vir James Ryle al meer krities geraak het tydens meeste van sy optredes

 

HFST 4: OM JOU VADERVERHOUDING TE HERBOU
Dr James Schaller

 • Vraelys
 • Wêreld bekende ateïste met gebroke vader verhoudings
 • Jou Pa is ‘in jou
 • Dave Jackson se verhaal

 

HFST 5: DIE PA VAN DIE VERLORE SEUN

 • Luk 15:11-3; 20-23
 • Kinders het behoefte aan meer tyd saam met Pa
 • Ons is slegte luisteraar
 • Stel reg dit wat verkeerd geloop het
 • As Pa’s sit ons so dikwels met die sleutel in die hand

 

HFST 6: DIE HELINGSPROSES
Dr David Stoop

 • Stap 1: Identifiseer die simptome
 • Stap 2: Versamel al die feite
 • Stap 3: Identifiseer familiegeheime en familie mites
 • Stap 4: Verbaliseer dit wat vantevore nog nie gesê is nie
 • Stap 5: Herskryf die geskiedenis
 • Stap 6: Prosesseer die verliese

 

HFST 7: OM VREDE TE MAAK MET JOU PA
Dr David Stoop

 • Stap 7: Wag
 • Stap 8: Vergewe
  • Mite nr 1: Deur te vergewe sal ons andere se slegte gedrag kondoneer
  • Mite nr 2: Vergifnis impliseer versoening
  • Mite nr 3: Vergifnis is ‘n vinnige en ‘n maklike proses
  • Mite nr 4: Om te kan vergewe moet ons ook kan vergeet
  • Ware vergifnis
 • Stap 9: Nooi ander uit om jou reis mee te maak
 • Stap 10: Ondersoek nuwe rolle
 • Stap 11: Laat die verlede nuwe betekenis kry (redeem the past)

 

HFST 8: DIE PA WAT JY ALTYD GRAAG WOU GEHAD HET
Ed Tandy McGlasson

 • Daar is Hemelse Vader wat besorgd is oor elke gebrokene
 • Oral waar ons rondom ons kyk sien ons Pa-wonde
 • Ouderling van 90jr ervaar ‘n geestelike deurbraak
 • Die belangrikheid van ‘n Pa/God ontmoeting
 • Het jy ooit dinge aan jou kinders gedoen wat jy wens jy sou kon uitkanselleer?
 • Noodkreet vanaf 41 jarige vrou
 • God is ons helende Vader
 • Seën

 

BRONNELYS
BYLAAG A: STAP VIR STAP JOERNAAL TEN EINDE VREDE TE MAAK MET JOU PA
BYLAAG B: DAVE JACKSON SE VERHAAL
BYLAAG C: HANDLEIDINGS RONDOM PASTORALE BERADING