39. Hartseer, verlies en die rouproses by kinders (Inhoudsopgawe)

Hartseer, verlies en die rouproses by kinders

Indeks

 

HFST 1: INLEIDING

 • Historiese ontwikkeling
 • Statistieke
 • Definiëring
 • Die belangrikheid van kennis aangaande kinders se ontwikkelingsfases
 • Verpletterde drome

 

HFST 2: OM JOU EMOSIONELE KOMPAS TE VIND

 • Vier basiese riglyne
  • Rou en hartseer is ‘n baie normale reaksie op verlies
  • Rou en verlies is intimiderende onderwerpe
  • Jou eie verliese sal ‘n invloed hê op hoe en wat jy kommunikeer aan jou kinders ten opsigte van hartseer en verlies
   • ‘n Paar belangrike vrae
  • Jy is die beste persoon om met jou kinders te praat ten opsigte van hartseer en verlies
 • Belangrike keuses en commitments deur elke ouer

 

HFST 3: OORGANGSGEBEURE EN VERLIESE

 • Veranderinge en verliese
 • Verhuising
  • Wat om nie te doen wanneer verhuis word
  • Riglyne vir die gesprek oor die komende verhuising
 • Egskeiding
  • Langtermyn of skielike impak
  • Veelvuldige verliese
  • Moontlike gedrag en kenmerke van kinders wat deur ‘n egskeiding geraak is
  • Emosionele stadiums van kinders tydens egskeiding
  • Raad aan geskeide ouers
 • Die dood
  • Illusie van beskerming
  • Om met jou kind te praat oor dood
  • Die drie temas van onomkeerbaarheid, universaliteit en kousaliteit
   • Onomkeerbaarheid
   • Universaliteit
   • Kousaliteit
  • Die verwarring rondom eufemismes en metafore
  • Moet ek my kind begrafnis toe neem?

 

HFST 4: PATOLOGIESE, GEKOMPLISEERDE OF TRAUMATIESE ROU

 • Ouers wat rou en die oorblywende kind
  • Stilgeboorte
  • Die substituut kind
  • Stilswye rondom die dood
  • Die kind as sondebok
  • Die oorbeskermde kind
 • Ses mites aangaande hartseer en verlies
  • Mite 1: Moenie sleg voel nie
  • Mite 2: Vervang die verlies
  • Mite 3: Hanteer jou hartseer en verlies alleen
  • Mite 4: Wees sterk
  • Mite 5: Bly besig
  • Mite 6: Tyd heel alle wonde
 • Korttermyn energie ontladings gedrag
 • Praktiese riglyne aangaande patologiese, gekompliseerde of traumatiese rou by kinders
  • Voorskoolse kinders
  • Jong skoolgaande kinders
  • Tieners

 

HFST 5: DIE DOOD VAN ‘N TROETELDIER EN ‘N GROOTOUER

 • Wat is onvoltooide rou?
 • Die roete onderweg na voltooiing en afhandeling
  • Die verhoudingsoorsig
  • Ouers se voorbeeld motiveer kinders
 • Begeleiding rondom die dood van ‘n troeteldier
  • Seuntjie wie se hamster oorlede is
  • Dink terug aan eie ervarings
  • Die waarom-vraag
  • Verhoudingsoorsig aan die hand van die emosionele energie vraelys
  • Omskepping van emosionele energie in herstel komponente
   • Apologieë
   • Vergifnis
   • Belangrike emosionele stellings
   • Aangename herinneringe
  • Die voorbeeld van Jessica se hond, Thumper
 • Begeleiding rondom die dood van ‘n persoon
  • Hersiening van verhouding met oorledene
   • Die dood van ‘n grootouer
   • Die emosionele energie vraelys
   • Die voorbeeld van Amanda se verhouding met haar Ouma NaNa
   • Amanda se voltooiingsbrief
  • Kinders wat nog nie kan skryf nie
  • Oordrewe geheue prentjies

 

HFST 6: DIE ROUPROSES BY TIENERS

 • ‘n Aantal praktiese riglyne
  • Hou die groot prentjie in gedagte
  • Gee aan jou tiener ruimte
  • Wees voorbereid op ‘n golf van emosies
  • Wees bedag op negatiewe gedrag
  • Hou grense in plek
  • Maak gebruik van die ondersteuning van vriende, onderwysers, afrigters en beraders
  • Ontwikkel ‘n atmosfeer van aanvaarding
  • Help om positiewe herinneringe te skep
 • Wenke vir wanneer die tiener weer moet terugkeer skool toe
 • Praktiese wenke deur ‘n tiener wat sy pa verloor het
 • Dertien sinvolle vrae vir tieners om te beantwoord
 • Tipiese rou reaksies by kinders en adolessente (maar nie uitsluitlik net by hulle nie)
 • Aspekte waaroor kinders en adolessente wat rou, ingelig behoort te word
 • Risiko faktore ten opsigte van kinders/adolessente se aanpassing na verliese
 • Wanneer om kinders/adolessente te verwys vir terapie

 

HFST 7: PRAKTIESE RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN GELOOFSASPEKTE

 • Die belangrikheid van openlike kommunikasie tussen ouer en kind
  • Die belangrikheid van te luister
  • Begin met die feite
  • Gee aandag aan gevoelens
  • Vestig ‘n geloofsbasis in die kind se lewe
 • Bemoediging
 • Die gebruik van ‘n joernaal
 • Die element van keuse ten opsigte van die uitkoms van die rouproses
 • Spiritualiteit en post traumatiese groei
 • Mede-reisgenote (ministry of presence)
 • Hoe kan die kind gehelp word om te bid?
 • Sal ek altyd so hartseer voel?

 

GERAADPLEEGDE BRONNE
BYLAAG A: Gekompliseerde rou
BYLAAG B: Unieke kenmerke van die rouproses by kinders
BYLAAG C: Energie vraelys betreffende persone
BYLAAG D: Energie vraelys betreffende troeteldiere
BYLAAG E: Simptome by kinders en tieners wat rou
BYLAAG F: Beskikbare bundels rondom Pastorale Berading