37. Jan Frank se tien-fase genesingsmodel (Inhoudsopgawe)

Jan Frank se tien-fase genesingsmodel

Indeks

 

HFST 1: GENESING VAN EMOSIONELE WONDE

 • Joan se verhaal
 • Beth se verhaal
 • Charlotte se verhaal
 • Drie doelwitte vir die begeleidingsproses

 

HFST 2: STAP 1: KONFRONTEER DIE PROBLEEM

 • ’n Probleem met die wortelstelsel
 • Drie tipe slagoffers
  • Die slagoffer met ‘n geblokkeerde geheue
  • Die slagoffer met onderdrukte geheue
  • Die slagoffer met ’n swaarmoedige gees
 • Hoe lyk jou wortelstelsel?
  • Simptome van misbruik
 • Depressie
 • Woede
 • Vrees en angs
 • Skuld en skaamte
 • Probleme in die vestiging van verhoudings
 • Herhaalde viktimisering
 • Totale blokkering of ekstreme beheer van emosies
 • Seksuele probleme binne die huwelik
 • ’n Swak selfbeeld en eiewaarde
 • Bykomende simptome
 • Evaluering van jou toestand
 • Praktiese riglyne

 

HFST 3: HERROEP DIE INSIDENT

 • Wat word bereik met die herroep van insidente?
 • ‘n Voorbeeld uit die Skrif
 • Hoe om die verlede te herroep

 

HFST 4: ERVAAR DIE GEVOELENS

 • Is gevoelens belangrik?
 • Die kind binne-in ons
 • Die waarheid maak ons vry

 

HFST 5: IDENTIFISEER EN VESTIG VERANTWOORDELIKHEID

 • Vrees vir verlies
 • Mede-betrokkenes
 • Ontkenning binne die gesin
 • Ander mede-betrokkenes
 • Om jou ervaring te minimaliseer
 • ’n Perspektief vanuit die Skrif
 • Restourasie as ’n doelwit

 

HFST 6: IDENTIFISEER GEDRAGSPROBLEME EN SIMPTOME

 • Dinge om op die uitkyk voor te wees
 • Hoe word die speurwerk gedoen?
 • Waarom is dit nodig?
 • ’n Drie-stap plan
 • ‘n Perspektief vanuit die Skrif

 

HFST 7: HOU ANDERE DOP EN ONDERRIG JOUSELF

 • Die belangrikheid van andere
 • Ondersteuningsgroepe
 • Onderrig jouself
 • Hou  andere dop

 

HFST 8: STAP 7: KONFRONTEER DIE AGGRESSOR

 • Wat is konfrontering?
 • Waarom is konfrontasie nodig?
 • Wie moet gekonfronteer word?
 • Wanneer moet jy konfronteer?
 • Wat behoort deel te wees van die konfrontasie?
 • Hoe word dit uitgevoer?
 • Werk konfrontasie altyd?
 • Praktiese riglyne

 

HFST 9: STAP 8: GEE ERKENNING AAN VERGIFNIS

 • Gesinskwessies
 • Die vier stappe van vergifnis
  • Gee erkenning aan, en eien die pyn vir jouself toe
  • Om jou regte prys te gee
  • ’n Begeerte na versoening
  • Herbou van die verhouding
 • Praktiese riglyne

 

HFST 10: STAP 9: HERBOU SELFBEELD EN VERHOUDINGS

 • Verwerp valse veronderstellings
 • Vernuwing van denke en vestiging van nuwe persepsies van God
 • Restourering van gesonde verhoudings
 • Innerlike genesing
 • Om die stryd te stry
 • Praktiese riglyne

 

HFST 11: STAP 10: REIK UIT EN BETOON EMPATIE MET ANDERE

 • Om andere te help
 • ‘n Ondersteunende groepsbediening
  • Leierskap
  • Doelwitte
  • Riglyne
 • Om aan God die eer te gee
 • Samevattend

 

BYLAAG A: Waarskuwing seine wat sou kon dui op molestering

BYLAAG B: Lys van beskikbare bundels in Pastorale berading