35. Hantering van verlies (Inhoudsopgawe)

Hantering van verlies

Indeks

 

HFSTS 1: VERLIESE WAAROOR DAAR NIE GEROU IS NIE

 • Verliese waaroor daar nie gerou is nie
 • ’n Verskuilde band
  • Sekondêre verliese
 • Waak teen die voortydige interpretering van wat verlies vir ’n ander persoon mag beteken
 • Die verlies van ’n droom
 • Verlies na ’n beroerte-aanval
 • Die verlies van identiteit
 • Dr. Daniel Amen: Diep limbiese sisteem
  • Verlies gekoppel aan die dood
  • Die verlies van ’n troeteldier
  • Die verlies na ’n egskeiding
  • Verliese gekoppel aan die leë-nes-sindroom
 • Ons betrokkenheid
  • Probeer verstaan waarom die verlies so intens beleef word
  • Die afwesigheid van ’n ritueel of ’n seremonie
  • Ballonne
  • Die plant van ’n boom
  • Besoek ’n plek
  • Leë stoel tegniek
  • Om joernaal te hou (journaling)
  • Skep a collage
 • God belowe dat Hy sal vergoed vir my verliese

 

HFST 2: DIE DOOD VAN ‘N EKS-HUWELIKSMAAT

 

HFST 3: VARIASIES EN KOMPLIKASIES VAN DIE ROUPROSES

 • Die intuïtiewe treurendes
  • Vrae aan die intuïtiewe treurende
 • Die instrumentele treurende
  • Vrae aan die instrumentele treurende
 • ’n Kombinasie van die twee
 • Help treurendes om hul rou-patroon te ontdek
 • Wat is gekompliseerde rou?
 • Dubbelsinnige/tweevoudige verlies (ambiguous loss)
 • Traumatiese rou reaksies
 • Sinvolle vrae in die begeleiding van die gekompliseerde rouproses
 • Verliese wat nie noodwendig met die dood verband hou nie
 • Heling van gekompliseerde rou
  • Die waarde van praat
  • Die waarde van skryf

 

HFST 4: HINDERNISSE ONDERWEG NA EMOSIONELE VERLIGTING

 • Eerste stap: Identifiseer wat het gebeur en wanneer
 • Tweede stap: Identifiseer die waarheid
 • Derde stap: Deel die inligting met ’n vertroueling
 • Vierde stap: Herstruktureer die verlede
 • Vyfde stap: Vergifnis
  • Verwerking van bitterheid
 • Die sesde stap: om inderdaad te rou
 • Hantering van skuldgevoelens

 

HFST 5: ’N FAMILIE IN ROU

 • Belangrike aspekte vanuit elke gesinslid se oogpunt
 • Twee groot gesinstake
  • Gedeelde ervaring en kennis
  • Re-organisasie en her-investering
 • Die belangrikheid van kinders
 • Algemene riglyne om te onthou
 • Opsommende riglyne vir bystand aan die gesin

 

HFST 6: ’N BLIK OP DIE TOEKOMS

 • Antisiperende rou
 • Die proses in die binneste van die treurende persoon
  • Groeiende bewuswording en aanvaarding
  • Emosionele prosessering van die dood
  • Denkprosesse
  • Beplan vir die toekoms
 • Gee jou aandag en energie aan die sterwende persoon
 • Normalisering van persoonlike verhoudings
 • Bystand aan die sterwende persoon
 • ’n Lewende ‘eulogie’ (living eulogy)

 

BYLAAG A: ’n Geskiedenis van verlies

BYLAAG B: Tipiese gevoelens en reaksies tydens die rou-fase

LYS VAN BUNDELS