33. Die pastoraat en breinfunksies (Inhoudsopgawe)

Die pastoraat en breinfunksies

Indeks

 

HFST 1: BAANBREKERSWERK VAN DR DANIEL AMEN

 • Dr Mark Laaser
 • Die belangrikheid van neuro-wetenskaplike kennis in die opleiding van diegene betrokke by die geestesgesondheid professie

 

HFST 2: DIE DIEP LIMBIESE SISTEEM

LIEFDE EN DEPRESSIE

 • Funksies
 • Aanduidings van probleme in die diep limbiese sisteem
 • Drie pertinente probleem areas
  • Probleme rondom binding
   • Dood
   • Egskeiding
   • Die leë-nes-sindroom
  • Depressie
  • PMS
 • Diep limbiese vraelys
 • Voorskrifte vir die diep limbiese sisteem: bevordering van positiewe gedagte patrone en die versterking van konneksies
  • Agt helende beginsels betreffende die diep limbiese sisteem
   • Besef dat jou gedagtes ’n werklikheid is
   • Neem kennis van die wyse waarop negatiewe gedagtes jou liggaam affekteer
   • Neem kennis hoedat positiewe gedagtes jou liggaam beïnvloed
   • Neem kennis van hoe jou liggaam reageer op elke gedagte
   • Dink aan negatiewe gedagtes as besoedeling
   • Outomatiese gedagtes vertel nie altyd die waarheid nie
   • Korrigeer negatiewe gedagtes
   • Kanselleer negatiewe gedagtes uit
  • Nege wyses waarop jou gedagtes vir jou lieg
   • ‘Altyd/nooit’ denke
   • Fokus slegs op die negatiewe
   • Fortuin-vertel
   • Andere se denke te kan lees (mind reading)
   • Om met jou gevoelens te dink
   • Skuldgevoelens
   • Etikettering
   • Personalisering
   • Blamering
  • Tien voorskrifte vir ’n gebalanseerde diep limbiese sisteem
   • Assosieer met persone wat positiewe binding bied
   • Beskerm jou kinders met behulp van limbiese binding
   • Bou en vestig sosiale vaardighede (people skills)
   • Hou ingedagte die belangrikheid van fisiese kontak
   • Omring jouself met aangename geure
   • Bou ’n biblioteek van aangename herinneringe
   • Oorweeg limbiese medikasie
   • Probeer fisiese oefening
   • Gee aandag aan limbiese voeding (limbic nutrition)

 

HFST 3: DIE BASALE GANGLIA

ANGS EN VREES

 • Funksies van die basale ganglia sisteem
 • Aanduidings van probleme in die basale ganglia sisteem
  • Angs, senuagtigheid en paniek versteuring
  • Post traumatiese stresversteuring
  • Konflik vermyding
  • Tourette sindroom
  • Lae en hoë motivering
 • Basale ganglia vraelys
 • Voorskrifte vir die basale ganglia sisteem (oorwin vrees)
  • Kanselleer fortuin-vertel denke uit
  • Probeer diafragmatiese asemhaling
  • Dink aan die ‘18/40/60 reël’
  • Leer hoe om konflik te hanteer
  • Gee aandag aan basale ganglia voeding

 

HFST 4: DIE PREFRONTALE KORTEKS

GEBREKKIGE AANDAG EN IMPULSIWITEIT

 • Funksies van die prefrontale korteks
 • Die gevolge van probleme in die prefrontale korteks
 • Aandag afleibaarheid versteuring (ADD)
  • Hoe harder jy probeer, hoe slegter gaan dit
  • Kort aandagspan
  • Aandag wat maklik dwaal
  • Impulsiwiteit
  • Op soek na konflik
  • Ongeorganiseerd
  • Inisieer talle projekte maar voltooi min
  • Buierigheid en negatiewe denke
  • ADD in die gesin
 • Hoofbeserings
  • Zagaria
  • Tim
 • Prefrontale korteks vraelys
 • Voorskrifte vir die prefrontale korteks ten einde gefokus te raak
  • Ontwikkel en handhaaf duidelike fokus
  • Fokus baie sterk op dit waarvan jy baie hou en veel minder op dit waarvan jy nie hou nie
  • Sorg dat daar betekenis, doelwitte, stimulering en opgewondenheid in jou lewe is
  • Raak georganiseerd en kry hulp wanneer jy dit nodig het
  • Oorweeg opleiding in breingolf bio-terugvoering
  • Moenie iemand anders se stimulant wees nie
  • Oorweeg prefrontale korteks medikasie
  • Gee aandag aan voeding vir jou prefrontale korteks
  • Probeer Mozart vir fokus

 

HFST 5: DIE CINGULÊRE SISTEEM

BEKOMMERNIS EN OBSESSIWITEIT

 • Funksies van die cingulêre sisteem
 • Probleme binne die cingulum
  • Om jou te bekommer
  • Vashou aan pyn en onreg van die verlede
  • Kognitiewe rigiditeit
  • Die outomatiese nee
  • Padwoede
  • Obsessiewe-kompulsiewe versteuring (OCD)
  • Versteurings wat met OCD verband hou
   • Kroniese pyn
   • Eetversteurings
   • Dwelm of alkohol verslawing
   • Patologiese dobbel
   • Kompulsiewe spandering
 • Cingulum sisteem vraelys
 • Om dit reg te kry om fokus en aandag te kan verskuif
 • Voorskrifte betreffende die cingulum sisteem
  • Kom weer later terug na die probleem
  • Deurdink jou antwoorde voordat jy outomaties nee
  • Skryf opsies en oplossings uit wanneer jy voel dat jy vasgehaak het
  • Soek raad by andere wanneer jou denke vasgeval het
  • Memoriseer en bid die serenity prayer wanneer jy gepla word deur herhalende gedagtes
  • Moenie iemand van die teendeel probeer oortuig wie se denke gefikseer het nie
  • Maak asof dit die ander persoon se idee is
  • Oefening
  • Voedsel

 

HFST 6: DIE TEMPORALE LOBBE

GEHEUE EN GEMOEDSTEMMING

 • Funksies van die temporale lobbe
  • Dominante kant (gewoonlik links)
  • Nie-dominante kant (gewoonlik regs)
 • Probleme met die temporale lobbe
  • Probleme met die dominante temporale lob (gewoonlik links)
  • Probleme met die nie-dominante temporale lob (gewoonlik regs)
  • Probleme met een of beide temporale lobbe
 • Aggressie
 • Sosiale vaardighede
 • Morele of godsdienstige preokkupasie
 • Hypergraphia
 • Gevoelens van ruimtelikheid en paniek
 • Temporale lobbe vraelys
 • Voorskrifte met betrekking tot die temporale lobbe: om die kwaliteit van ervarings te verhoog
  • Skep ’n biblioteek van wonderlike ervarings
  • Sing wanneer en waar ook al
  • Luister na klassieke musiek
  • Leer om ’n musiekinstrument te bespeel
  • Die waarde van ritmiese beweging
  • Kry genoeg slaap
  • Elimineer kafeïen en nikotien
  • Gee aandag aan voeding aanvullings
  • Probeer EEG bio-terugvoering

 

BYLAAG A: Daniel Amen brein kontrole vraelys