30. Hoogtepunte uit die Nashville konferensie van die American Association of Christian Counselors – Sept 2009 (Inhoudsopgawe)

Hoogtepunte uit die Nashville konferensie van die American Association of Christian Counselors – Sept 2009

Indeks

 

HFST 1: ADDICTIONS: SIN OR DISEASE? HOLISTIC MODEL TO UNDERSTAND AND CURE ADDICTIONS

Dr Karl Benzio

 

·       Inleidende opmerkings

·       Lesing

·       Powerpointaanbieding

 

HFST 2: TRAUMA AND SPIRITUALITY: HOW TRAUMA IMPACTS SPIRITUAL FUNCTIONING AND SPIRITUAL INTERVENTIONS FOR TRAUMA SURVIVORS

Dr Scott Floyd

 

·       Inleidende opmerkings

·       Lesing

·       Powerpointaanbieding

 

HFST 3: ATTACHMENT: THE ANTIDOTE TO TRAUMA

Dr Josh Straub

 

·       Inleidende opmerkings

·       Powerpointaanbieding

 

HFST 4: GENES AND ADDICTION

Dr Paul Meier & dr Keith Cobern

 

·       Dr Paul Meier

·       Dr Keith Cobern

o   Die bydrae van genetiese faktore tot verslawing

o   Agt trauma faktore

§  Trauma reaksies

§  Trauma plesier

§  Blokkering van trauma

§  Trauma ‘splitting’ (dissosiasie)

§  Trauma weerhouding (abstinence)

§  Skaamte as gevolg van trauma (trauma shame)

§  Trauma repetisie

o   Trauma binding (bonding)

·       Powerpointaanbieding

 

HFST 5: PSYCHO-EDUCATIONAL TOOLS FOR TRAUMA, PTSD AND GRIEF

Dr Linda Schupp

 

·       Inleidende opmerkings

·       Lesing

·       Die opwekking sones (the arousal zones)

o   Die effek van die B-fase respons op trauma

§  Hiperaktiewe verdedigings (hyperarousal)

§  Passiewe verdedigings (freezing/numbing)

o   Intervensies vir hiper- en hipo-opwekking sisteme

§  Slaap

§  Ontspanning

o   Onbewustelike liggaam geheue

o   Dissosiasie

o   Behandelings tegnieke vir trauma

§  Die verhouding as terapie

§  Soek na dieper emosies

§  Die kognitiewe emotiewe skuif

§  Afsluiting van sessie

o   Vertraagde rou versteuring (prolonged grief disorder)

§  Kriterium A: Verlies

§  Kriterium B: Skeidings angs

§  Kriterium C: Emosionele en gedrag simptome

§  Kriterium D: Duurte van simptome

§  Kriterium E: Skade

  • Fases van rou

·       Powerpointaanbieding

 

HFST 6: HEALING THE DEEP WOUNDS OF COMBAT TRAUMA/PTSD

Chapl Paul Rodgers, Rev Chris Adsit & Rev Rahnella Adsit

 

·       Die geskiedenis van trauma navorsing

o   Eerste Wêreldoorlog

o   Die Tweede Wêreldoorlog

o   Die Koreaanse en Viëtnam Oorloë

·       Onderhoud van Dr Tim Clinton met Genl Bop Dees

·       Gevegstrauma (combat trauma)

·       Gevegstrauma se invloed op gesinne, gemeenskappe en veral die vrou

·       Die impak van gevegs trauma op vroue in die weermag

·       Raad aan beraders

  • Aspekte wat nie bevorderlik is vir die gesprek nie
  • Dit wat hulle wel van ons verwag
  • Bykomende riglyne

·       Omvattende langtermyn begeleiding – drie fase plan

  • Fase 1: Groepsessies betreffende geestelike kwessies

§  Riglyne aan fasiliteerders

§  Sinvolle vrae en tegnieke vir die fasiliteerder

  • Fase 2: Bybelstudie gefokus op gevegstrauma
  • Fase 3: Integrasie in gereelde kerklike aktiwiteite

·       Plooibaarheid

·       Nuttige stof op die Internet

 

BYLAAG A: Vraelys betreffende simptome van trauma

BYLAAG B: Bronne gepubliseer deur die Military Ministry