29. Vaderhart van God - Jack Frost se verhaal (Inhoudsopgawe)

Vaderhart van God – Jack Frost se verhaal

Indeks

 

HFST1: JACK SE VERHAAL

·       Gedrewe om te presteer

·       Die strewe na prestasie in sy godsdiens

·       Trane van genesing

·       Belangrike opdragte

 

HFST2: DIE INGESTELDHEID VAN ‘N WEESKIND

·       ‘n Innerlike aftakelende vesting

o   Ons ouers se foute raak vir ons al groter

o   Ons beleef ouerlike foute as teleurstelling, ontmoediging, hartseer of verwerping

o   Ons verloor basiese vertroue in ouerlike outoriteit

o   Ons beleef al meer vrees om liefde, versorging en teregwysing te ontvang vanaf andere

o   Ons ontwikkel ‘n geslote gees

o   Ons neem ‘n onafhanklike selfversorgende houding in

o   Ons begin om ons verhoudings te beheer en te kontroleer

o   Ons verhoudings raak kunsmatig

o   Niemand sal daar wees vir my nie

o   Ons begin leef soos ‘n geestelike weeskind

o   Ons begin jaag agter kunsmatige bevrediging

o   Ons begin om daagliks te veg teen ‘n vesting van neerslagtigheid

·       ‘n Soeke na die hart van die Vader

o   Talle groei op sonder ‘n pa

o   Talle groei op asof hulle geen huis het nie

 

HFST3: OP WIE SE MISSIE IS JY?

·       Onderwerp jouself aan die missie van die Vader

·       Wat is die Vader se missie?

·       Die dieper wortel van weeskind-denke

·       Probleme in die Paradys

·       Geeste in konflik

·       Maak ’n keuse vir die Vader se missie

·       Om soos Jesus te wees

 

HFST4: GEEN KINDSKAP, GEEN ERFENIS

·       Ons soeke na ‘n veilige hawe

·       ‘n Gefrustreerde droom

·       ‘n Droom word waar

·       Die toets van kindskap

·       Die verlies van ‘n erfporsie

·       Versoening

 

HFST5: WEESKIND OF KIND VAN DIE VADER?

·       Die beeld van God

·       Afhanklikheid

·       Teologie

·       Sekuriteit

·       Die behoefte aan goedkeuring

·       Motief vir diens

·       Die motief agter die beoefening van Christelike dissiplines

·       Die motief vir reinheid en heiligheid

·       Selfbeeld

·       Bron van troos 

·       Verhoudings met vriende en kollegas

·       Die hantering van andere se foute

·       Die belewenis van outoriteit

·       Die belewenis van vermaning

·       Die uitdrukking van liefde

·       ‘n Bewustheid van God se teenwoordigheid

·       Huidige staat

·       Posisie

·       Visie

·       Toekoms

 

HFST6: OM JOU ROETE TERUG TE VIND HUIS TOE

·       Beginsel nr 1: vergewe jou ouers indien hulle ‘n verdraaide weergawe van die Vader se liefde aan jou oorgedra het

·       Beginsel nr 2: vra jou ouers om jou te vergewe vir die wyse waarop jy hulle verwond of teleurgestel het

o   Versoening tussen Jack en sy pa

o   Versoening tussen Jack en sy ma

o   Die ontbrekende sleutel

 

HFST7: WIE SE SEUN OF DOGTER IS JY?

·       Beginsel nr 3: Fokus jou lewe daarop om ‘n seun/dogter te wees

o   Die suur-toets

·       Beginsel nr 4: Vergewe outoriteite in jou verlede

·       Beginsel nr 5: Dit gaan moontlik nodig wees om diegene in outoriteit se vergifnis te vra

·       Beginsel nr 6: Op ‘n daaglikse basis moet die ongesonde denkpatrone en leuens van die weeskind-benadering weerstaan word

·       Beginsel nr 7: Begin om te saai in jou erfenis in

·       Beginsel nr 8: Om jou geestelike erfporsie in besit te neem

 

HFST 8: KONKLUSIE

 

BYLAAG A: Karakteristieke van onvolwassenheid en tipiese weeskind-denke