26. Seksuele verslawing (Inhoudsopgawe)

Seksuele verslawing

Indeks

 

HFST 1:WAT IS SEKSUELE VERSLAWING?

Patrick Carnes & Mark R Laaser

 

·       Die SAFE formule

·       Boublokke in die gedrag van seksueel verslaafdes

  • Seksuele fantasering
  • Pornografie
  • Masturbasie
  • ‘n Bose sirkel

·       Die sirkel van verslawing

  • Preokkupasie
  • Ritualisering
  • Kompulsiewe seksuele gedrag
  • Wanhoop

·       Die verslaafde se gesin en wêreld

  • Selfbeeld en verhoudinge
  • Die rol van die gesin

§  Kern standpunt nr 1:“Ek is basies ‘n slegte en onwaardige persoon.”

§  Kern standpunt nr 2:“Niemand sal vir my lief wees soos wat ek is nie.”

§  Kern standpunt nr 3:“My behoeftes gaan nooit aangespreek word solank ek van andere afhanklik is nie.”

§  Kern standpunt nr 4:“Seks is my heel belangrikste behoefte.”

 

HFST 2:DIE DISTORSIE RONDOM MANLIKE SEKSUALITEIT

Prof A D Hart

 

·       Begrip vir die geveg

·       Die distorsie van manlike seksualiteit

·       Die skepping van ‘n gesonde seksualiteit

  • Die rol van die kerk
  • Hulp aan egpare
  • Hulp aan ouers
  • Konfrontering van eie seksuele distorsies

·       Konklusie

 

HFST 3:VYF FASES VAN BEGELEIDING VAN VERSLAAFDES

Stephen Arterburn

 

·       Vroeëre vrae

  • Fase een:sien dit
  • Fase twee:sê dit
  • Fase drie:eien dit toe
  • Fase vier:stel dit vry (release it)
  • Fase vyf:keer dit om (reverse it)

 

HFST 4:DIE INVLOED VAN PORNOGRAFIE OP SEKSUALITEIT BINNE DIE HUWELIK

Louis McBurney

 

HFST 5:VERSLAWING AAN INTERNETSEKS

Mark R Laaser

 

·       Die verleidelike aard van die internet

  • Dit is toeganklik
  • Dit is bekostigbaar
  • Dit is anoniem

·       Stappe wat deur beraders gevolg kan word

  • Evalueer
  • Stel ‘n behandelingsprogram op

§  Psigodinamies

§  Kognitief

§  Relasioneel

§  Geestelik

  • Kry hulp

·       Praktiese wenke vir internet verslawing

·       Hulpmiddele rondom die probleem van seksuele verslawing

 

HFST 6: DIE INVLOED VAN INTERNET PORNOGRAFIE OP CHRISTEN VROUE

Ramona Richards

 

·       Sy het die koppeling gemaak

·       Dit raak nie slegs mans nie

·       Die verleiding van ‘n driedubbele bedreiging

·       Die pad na hoop en heling

·       Filtrering van die web

  • Sagteware
  • Moniteringsprogramme
  • Programme/bedieninge
  • Boeke

 

HFST 7:BEHANDELING VIR SEKSUELE VERSLAWING

Patrick Carnes & Mark R Laaser

 

·       Die twaalf stappe van Alkoholiste Anoniem aangepas vir seksueel verslaafdes

·       Behandeling vir seksuele verslawing

o   Terminering van die seksuele gedrag

o   Terminering van die rituele

§  Gesonde grense

§  Dissipline

§  Assosiasie met die regte persone

§  Fisiese dissipline

§  Positiewe seksuele dissipline

§  Geestelike dissipline

§  ‘n Geestelike mentor

§  Nuwe positiewe rituele

o   Terminering van fantasie

§  Dink aan iets anders

§  Doen iets negatief

§  Verslaafdes het keuses

o   Genesing van wanhoop

o   Genesing van skaamte gevoelens

·       Die proses van herstel

  • Die proses van misbruik moet verstaan word
  • Seksueel verslaafdes in die herstelproses moet leer om te rou
  • Seksueel misbruikte persone sal uitdrukking moet gee aan hul woede
  • Soms sal die oortreder gekonfronteer moet word
  • Heling en vergifnis loop hand aan hand
  • Die belangrikheid van onverwerkte seer, pyn en verwerping

 

Byvoegsel :Vlakke van verslawing

Bronnelys