25. Verkragting, molestering en bloedskande (Inhoudsopgawe)

VERKRAGTING, MOLESTERING EN BLOEDSKANDE

INDEKS

 

HFST 1:INLEIDING, DEFINISIES, TERMINOLOGIE EN STATISTIEKE

Perry Draper & Diane Langberg

 

·        Seksuele misbruik verander mense se wêrelde

·        Definisies

  • Wat is seksuele misbruik?

§  Verbale seksuele misbruik

§  Visuele seksuele misbruik

§  Fisiese seksuele misbruik

·        Seksuele misbruik beïnvloed die persoon as ‘n geheel

·        Wie is die molesteerders?

·        Belangrike terminologie

  • Snellers (triggers)
  • Terugflitse (flashbacks)
  • Nagmerries
  • Dissosiasie (spacing out)

·        Statistieke

·        Die stille noodkreet

  • Betwyfeling
  • Vrees vir vergelding
  • Kragspeletjies en manipulasie
  • Gevolge vir die gesin
  • Skaamte en verleentheid
  • Spot deur maats

·        Perry Draper se vraelys betreffende slagoffers (survivor’s checklist)

·        Hantering van die misbruik

  • Om jou verhaal te vertel

§  Sommige ander waardevolle riglyne

  • Wat gebeur nadat jy jou storie vertel het?

§  Wat sê jou eie stem?

§  Wat sê die oortreder se stem?

§  Wat sê die stem van die Verlosser?

 

HFST 2:VERSKILLENDE FASES VAN MISBRUIK

Dan B Allender

 

·        Seksuele misbruik vind nie sommer uit die bloute plaas nie

  • Daar is ‘n konteks
  • Grense
  • Die atmosfeer binne die disfunksionele huis

·        Tipiese fases van seksuele misbruik

  • Fase 1:Ontwikkeling van intimiteit en geheimhouding
  • Fase 2:Fisiese kontak wat oënskynlik gepas voorkom
  • Fase 3:Konkrete seksuele misbruik
  • Fase 4:Handhawing van misbruik en geheimhouding deur dreigemente en voorregte

 

HFST 3:EERLIKHEID EN VERGIFNIS

Dan B Allender

 

·        Agt belangrike waarhede wat erken moet word

·        Wat beteken dit om lief te hê?

·        Wat is liefde dan?

·        Drie belangrike komponente van vergifnis

  • ‘n Behoefte aan herstel van verhoudinge
  • Vasberade/moedige liefde (bold love)
  • Die opheffing van wraak

·        Drie belangrike komponente wat skeiding bring tussen geregtigheid en wraak

  • Wraak laat geen ruimte vir restourasie/versoening nie
  • Wraak staan in God se pad
  • God gee vandag ‘n geleentheid vir die oorwinning oor diekwade deur goeie dade

 

HFST 4: SIMPTOME WAT SOU KON DUI OP INTERFERING MET SEKSUALITEIT

Fred Littauer

 

·        Die gebrek aan weerstand teen seksuele toenadering

·        ‘n Obsessiewe vrees vir verkragting

·        ‘n Gevoel van onwaardigheid betreffende God se liefde

·        Die gevoel van vuilheid

·        Woede-uitbarstings

·        Geheue gapings

·        Aangetrokkenheid tot dieselfde geslag

·        Self-haat

·        ‘n Abnormale ongemak met naaktheid binne die huwelik

·        Premenstruele spanning (PMS)

·        Migraine hoofpyne

·        ‘n Gebrek aan belangstelling (koudheid) binne die huwelik betreffende seksualiteit

·        Algemene gevolgtrekkings

 

HFST 5:KONFRONTERING VAN DIE OORTREDER

Dan B Allender

 

·        Gevoelens teenoor die oortreder

·        Die korrekte motief vir konfrontasie

·        Die aard van die konfrontasie

·        Werklike konfrontasie moet bestraffing (rebuke) insluit

·        ‘n Verkeerde houding by die oortreder

·        Die proses stop nie na die aanvanklike konfrontasie nie

 

HFST 6:HANTERING VAN DIE TRAUMA ASOOK DIE GEESTELIKE BEGELEIDING VAN SLAGOFFERS

David Seamands

 

·        Hantering van die trauma

  • Wat is trauma?
  • Seksuele misbruik veroorsaak diep wonde

§  Talle slagoffers worstel met hul Godsbeskouing

§  Langtermyn fisiese probleme

§  Misbruik/molestering vernietig jou sin vir eiewaarde

·        Geestelike begeleiding van slagoffers van misbruik/molestering

  • Om op ‘n sensitiewe wyse saam deur die detail te werk (probing withou prying)
  • Die konflik van teenstellende emosies
  • Konsentreer op die werklike seer waar genesing nodig is
  • Onderhoudvoering en berading
  • Gebed en bedieningsfase

 

Byvoegsel 1:Herkenbare simptome by diegene wat seksueel misbruik is

Byvoegsel 2:Skade as gevolg van seksuele misbruik

Byvoegsel 3:Riglyne aan diegene wat saam met ‘n ‘survivor’ die pad loop

Byvoegsel 4:Hoe om op lyding te reageer – algemene riglyne

Byvoegsel 5:Gepaste wyses om te reageer nadat iemand verkrag is

Byvoegsel 6:Hoe om te reageer op iemand se erkenning van molestering

Byvoegsel 7:Hantering van die emosionele nagevolge van verkragting

Byvoegsel 8:Jesaja 53

Bronnelys