24. Aborsie, miskraam en stilgeboorte (Inhoudsopgawe)

ABORSIE, MISKRAAM EN STILGEBOORTE

INDEKS

 

HFST 1: DIE FASE TUSSEN KONSEPSIE EN GEBOORTE 

Thomas Verny (MD)

 

·       Inleidend 

·       God kan alreeds met die ongebore kind bemoeienis maak

·       Invloed van die moeder

·       Invloed van die vader

·       Ontwikkeling binne die moederskoot

·       Geboorteproses

·       Emosionele binding

·       Verdere areas vir berading en gebed

 

HFST 2: EMOSIONELE BANDE EN KINDERS GEBORE NA DIE KRISIS

Nancy Michels, William Wilson & Kenneth McAll

 

·       Die verlies van ‘n geliefde – ‘n band wat gesny is en ‘n diep wond

·       God se doel met bande tussen mense (human bonding)

·       Wonde as gevolg van miskraam, aborsie en kindersterftes

·       Watter kinders word geaffekteer? Die kind wat hulle wou (the wanted child)

o   Die gekwelde kind (the haunted child)

o   Die ingeperkte kind (the bound child)

o   Die plaasvervanger kind 

o   Die mislukte aborsie

·       Soms sinvol om die hele gesin in die beradingsproses te betrek

 

HFST 3: DIE INVLOED VAN ABORSIE OP MANS - I 

John W Kennedy

 

·       Die geweldige nood en die klein begrotings

·       Die effek op mans

·       Om vergifnis te vind

 

HFST 4: DIE INVLOED VAN ABORSIE OP MANS - II

Nancy Michels

 

·       Verwarring betreffende rolle

o   Dominansie/krag

o   Aggressie/aksie

o   Selfgeldend/outonomie

o   Prestasie/sukses

o   Verantwoordelikheid/beskermend

·       Insig in die funksionering van die man se emosionele energie

·       Die verhouding word beïnvloed

·       Wat voel die man werklik?

·       Verlore vaderskap

·       Wyses waarop ‘n man skuldgevoelens en hartseer kan hanteer

 

HFST 5: DIE EMOSIONELE EFFEK VAN ABORSIE

Nancy Michels

 

·       Vyf tipiese kenmerke van Post Aborsie Sindroom (PAS)

o   Die aanwesigheid van die stressor gebeure

o   Die herbelewenis van die aborsie

o   Vermydingsgedrag

o   Die ervaring van ten minste twee van die volgende simptome

o   Sy kan gekategoriseer word volgens een van drie PAS groepe

·       Watter vroue is veral kwesbaar vir PAS?

·       Besondere risiko’s vir adolessente

·       Reaksies op terapeutiese aborsies

·       Verdedigings meganismes wat gebruik word deur diegene wat ‘n aborsie ondergaan het

·       Rasionalisering

·       Suppressie

·       Repressie

·       Kompensasie

 

HFST 6: DIE BELANGRIKHEID VAN SELF-VERGIFNIS

Nancy Michels

 

·       Sy moet die innerlike besluit neem om haarself te vergewe

·       Indien jy ‘n aborsie gehad het

o   Gebed

o   Nagmaal

o   ‘n Versorgende ondersteunings netwerk

o   Uitdrukking gee aan emosies op papier

·       Jy kan die baba aan God toevertrou

 

HFST 7: OM VOORWAARTS TE BEWEEG 

Nancy Michels

 

·       Aborsie en kindermishandeling (child abuse) 

·       Verdere gevolge van aborsie op kinders 

o   Selfmoord 

o   Die devaluering van kinders 

·       Hoe om die newe-effekte van aborsie teë te werk tov ander kinders 

·       Berading aan diegene wat treur oor die verlies van ‘n kind

o   Post-aborsie sindroom

o   Agt fases van verwerking van aborsie

·       Gebedsriglyne

o   Herbelewenis van emosies

o   Besoek oorspronklike plek van pyn

o   Fokus in gebed op die beginpunt sowel as die laagtepunt van die pyn

o   Emosionele bande 

·       Nege riglyne vir persoonlike groei ‘n aborsie 

 

BRONNELYS 

BYVOEGSEL: Geboortes van die individu vanaf konsepsie tot ouderdom vyf