23. Verwerping (Inhoudsopgawe)

Verwerping

Indeks

 

HFST 1:DIT HET NOG NOOIT GEVOEL ASOF IEMAND MY OOIT LIEF GEHAD HET NIE  

Fred Littauer

 

·       Die pyn van verwerping

·       Om geliefd te voel

·       Stappe in die genesingsproses

 

HFST 2:DIE HOOF BRONNE VAN TOKSIESE SKAAMTE (SHAME) EN VERWERPING

John Bradshaw

 

·       Die gesin sisteem

o   Max se verhaal

o   Disfunksionele gesinne

o   Gesinne as sosiale sisteme

o   Die huwelik as hoof komponent

o   Dinamiese homeostase

o   Skaamte-gebaseerde families en multi-generatiewe siektes

o   Skaamte-gebaseerde huweliks en ouerlike modelle

§  Skaamte-gebaseerde disfunksionele gesinsreëls

§  Kontrole of chaos

§  Perfeksionisme of anomie

§  Blaam

§  Ontkenning van die vyf vryhede

§  Die ‘geen-praat’ reël

§  Die ‘geen-luister’ reël

§  Moenie foute maak nie

§  Onstabiliteit

§  Moenie vertrou nie

o   Die trauma van verwerping (abandonment)

o   Werklike fisiese afwesigheid

o   Belangrikheid van die spieël-effek

o   Die fantasie band

 

HFST3: HOOF OORSAKE VAN EMOSIONELE VERWONDING EN VERWERPING

Gregory Jantz

 

·       Verwonding en verwerping deur woorde

o   Die oorheersende opinie

o   Die persoon wat altyd reg is

o   Die regter en die jurie

o   Diegene wat deur woorde andere verkleineer

o   Die komediant wat deur humor andere afkraak

o   Die groot uitdeler van skuldgevoelens

o   Die prediker

o   Die historikus

o   Stil stuipe

o   Luister fyn

·       Verwonding en verwerping deur dade

o   Die hoof bevelvoerder

o   Die ventileerder

o   Die intimideerder

o   Die roller coaster

o   Dr Jekyll en mnr Hyde

o   Diegene met ‘n illusie oor wie hulle werklik is

o   Die persoon wat witbroodjies het

o   Die een wat die rolle verander

o   Die wraak-van-God misbruiker

·       Verwonding en verwerping deur verwaarlosing

o   Die M.I.A. ouer (missing in action)

o   Diegene wat op ‘n afstand sorg en omgee

o   Die emosionele vakuum

 

HFST 4:DIE PRESTASIE SLAGYSTER

David Seamands

 

·       Genade teenoor verwerping

·       Subtiele verlies

·       Die kind nie aanvaar vir wie hy/sy is nie

·       Dubbelsinnige boodskappe

·       Voorwaardelike prestasie-verdiende aanvaarding

·       Die ontwaking van ‘n super-self

·       God se onvoorwaardelike liefde

·       ‘n Suiwer kognitiewe benadering

·       Die alomvattende weg van genade

·       Valse skuldgevoelens

·       Christene se worsteling met ‘n swak selfbeeld

·       ‘n Te hoë dunk van jouself

·       Elke kind het ‘n behoefte aan sy/haar ouers se seën

·       Die eerste stap in die genesingsproses

·       Genesing van die wortels

·       Kan jy vergewe?

·       Assistente van die Heilige Gees

·       Hersirkulerende genade (recycling grace)

 

BYLAAG A:Genogram van Max se gesin van oorsprong

BYLAAG B:Felicia se genogram

BYLAAG C:Jerome se genogram

BYLAAG D:Genogram van Max se kerngesin

BYLAAG E:Karakteristieke van volwasse kinders vanuit disfunksionele gesinne

BYLAAG F:Tipiese kenmerke en reëls van disfunksionele gesinne

BYLAAG G:Ek is spesiaal

BYLAAG H:My ware identiteit - wie is ek in Christus?

BYLAAG I: Rejection