22. Grense – waar om die lyn te trek in interpersoonlike verhoudinge - Vol 2 (Inhoudsopgawe)

Grense – waar om die lyn te trek in interpersoonlike verhoudinge – vol. 2

Index

 

HFST 1: GRENSE EN JOU HUWELIKSMAAT

·       Is dit joune, myne of ons s'n?

·       Gevoelens

·       Perke op wat ek kan gee

·       Die wette van grense in die huwelik toegepas

·       Die wet van saai en maai

·       Die wet van verantwoordelikheid

·       Die wet van mag

·       Die wet van evaluering

·       Die wet van duidelike definiëring

·       Vel

·       Woorde

·       Waarheid

·       Fisieke ruimte

·       Emosionele afstand

·       Tyd

·       Ander mense

·       Gevolge

·       Maar dit klink nie onderdanig nie

·       'n Kwessie van balans

·       Stappe tot persoonlike verandering in 'n huweliksverhouding

·       Maak ‘n inventaris van die simptome

·       Identifiseer die bepaalde grensprobleem

·       Vind die oorsprong van die konflik

·       Neem die goeie in

·       Oefen

·       Sê nee vir die kwade

·       Vergewe

·       Word proaktief

 

HFST 2: GRENSE EN JOU KINDERS

·       Die belangrikheid van die gesin

·       Grense en verantwoordelikheid

·       Grense: inprent teenoor herstelwerk

·       Grensontwikkeling by kinders

·       Die behoefte van kinders betreffende grense

·       Selfbeskerming

·       Om verantwoordelikheid vir jou eie behoeftes te aanvaar

·       ‘n Gevoel van beheer en keuse

·       Om die bevrediging van doelwitte uit te stel

·       Om andere se perke te eerbiedig

·       Seisoenale grense: opleiding in ouderdomsgepaste perke

·       Geboorte tot vyf maande

·       Vyf tot tien maande

·       Tien tot agtien maande

·       Agtien tot 36 maande

·       Drie tot vyf jaar

·       Ses tot elf jaar

·       Elf tot agtien jaar

·       Soorte dissipline

·       Praktiese riglyne

 

HFST 3: GRENSE EN JOU WERK

·       Probleme in die werkplek

·       Probleem nr 1: Jy word met iemand anders se verantwoordelikhede opgesaal

·       Probleem nr 2: Jy werk te veel oortyd

·       Probleem nr 3: Misplaaste prioriteite

·       Probleem nr 4: Moeilike medewerkers

·       Probleem nr 5: Kritiese houdings

·       Probleem nr 6: Konflikte met gesag

·       Probleem nr 7: Jy verwag te veel van werk

·       Probleem nr 8: Jy neem werkverwante stres huis toe

·       Probleem nr 9: Jy hou nie van jou werk nie

·       Om jou werklike lewenstaak te vind

 

HFST 4: GRENSE EN JOUSELF

·       Ons siel buite beheer

·       Eet

·       Geld

·       Tyd

·       Voltooiing van take

·       Die tong

·       Seksualiteit

·       Misbruik van alkohol en dwelms

·       Waarom werk my nee nie?

  • Onsself is ons slegste vyand
  • Ons onttrek ons aan verbondenheid wanneer ons dit die meeste nodig het
  • Ons probeer wilskrag gebruik om ons grens-probleme op te los

·       Om grense met jouself vas te stel

·       Wat is die simptome?

·       Waar lê die wortels?

o   Gebrek aan toerusting

o   Beloonde destruktiwiteit

o   Verwronge behoefte

o   Onbeheerste gedrag

o   Ongestilde emosionele honger

o   Om onder die wet te wees

o   Om emosionele verwonding weg te steek

·       By watter grens in jou lewe lê die probleem?

·       Wie moet besit neem?

·       Wat het jy nodig?

·       Hoe begin ek?

o   Bepaal jou werklike behoefte

o   Laat jouself toe om te misluk

o   Luister na simpatieke terugvoering van andere

o   Wees dankbaar oor gevolge – soms is dit ‘n leermeester

o   Omring jouself met liefdevolle en ondersteunende mense

·       As jy 'n slagoffer is

·       Grense as hulpmiddel vir die slagoffer

 

HFST 5: GRENSE EN GOD

·       Respekteer grense

·       Hy laat ons met gevolge saamleef

·       Tweedens eerbiedig Hy ons nee

·       Woede

·       Ons moet Sy grense eerbiedig

·       "Met respek verskil ek"

·       'n Egte verhouding

 

HFST 6: WEERSTAND TEEN GRENSE

·       Eksterne weerstand

·       Woedende reaksies

o   Praktiese riglyne

·       Boodskappe wat skuldgevoelens projekteer

o   Praktiese riglyne

o   Herken skuld-boodskappe

o   Skuld-boodskappe is eintlik verbloemde woede

o   Skuld-boodskappe verdoesel droefheid en verwonding

o   As skuldgevoelens jou raak, moet jy weet dit is jou probleem en nie hulle s'n nie

o   Moenie verduidelik of regverdig nie

o   Wees self-geldend en besef dat hulle boodskappe oor hul eie gevoe­lens gaan

·       Gevolge en teen-skuiwe

o   Praktiese riglyne

·       Fisiese weerstand

·       Die pyn van ander

·       Verwyters

·       Werklike behoeftes

·       Vergifnis en versoening

·       Interne weerstand

·       Menslike behoefte

·       Onverwerkte smart en verlies

·       Riglyne om die interne weerstand te hanteer

o   Aanvaar eienaarskap van die feit dat jy sonder grense is

o   Identifiseer jou weerstand

o   Soek genade en die waarheid

o   Identifiseer die wens

o   Laat gaan

o   Beweeg aan

·       Interne vrese vir woede

o   Praktiese riglyne

·       Vrees vir die onbekende

o   Praktiese riglyne

o   Bid

o   Lees die Bybel

o   Ontwikkel jou gawes

o   Leun op jou ondersteuningsgroep

o   Leer uit die getuienis van ander

o   Wees vol vertroue oor jou vermoë om te leer

o   Werk weer deur vorige skeidings

o   Struktuur

o   Onthou wat God gedoen het

·       Onvergewensgesindheid

·       Eksterne fokus

·       Skuldgevoelens

o   Praktiese riglyne

·       Om ondanks vrese vir verwerping jou staan te kan staan

 

HFST 7: VORDERING BETREFFENDE DIE DAARSTELLING VAN GRENSE

·       Stap 1: Bitterheid en woede – ons vroeë waarskuwing sein

·       Stap 2: 'n Verandering in smaak - jy word aangetrek deur dié wat grense liefhet

·       Stap 3: Sluit aan by die familie

·       Stap 4: Bewaar jou skatte

·       Stap 5: Oefen eers klein ‘nee' tjies’

·       Stap 6: Wees verheug oor jou skuldgevoelens

·       Stap 7: Oefen nou volwasse nee's

·       Stap 8: Verbly jou in die afwesigheid van skuldgevoelens

·       Stap 9: Om andere se grense lief te hê

·       Stap 10: Om ons nee en ons ja te bevry

·       Stap 11: Volwasse grense - doelstellings deur waarde gedryf