21. Grense – waar om die lyn te trek in interpersoonlike verhoudinge - Vol 1 (Inhoudsopgawe)

Grense –waar om die lyn te trek in interpersoonlike verhoudinge - vol 1

Indeks

 

SESSIE 1: ‘N LEWE SONDER GRENSE 

 

SESSIE 2: WAT IS GRENSE?

·       Onsigbare grenslyne en verantwoordelikheid

·       Dit definieer wie ek is en wie ek nie is nie

·       Teenoor andere en vir onsself

·       Die goeie in en die slegte uit

·       God en grense

·       Voorbeelde van grense

·       Wat val binne my grense?

o   Gevoelens

o   Houdings en oortuigings

o   Gedrag

o   Keuses

o   Waardes

o   Limiete

o   Talente

o   Gedagtes

o   Begeertes

o   Liefde

 

SESSIE 3: PROBLEME RONDOM GRENSE

·       Diegene wat nie ‘nee’ kan sê vir die kwade nie (compliants)

·       Diegene wat nie ‘ja’ kan sê vir die goeie nie

·       Kontroleerders: geen respek vir andere se grense nie

o   Aggressiewe kontroleerders

o   Manipulerende kontroleerders

·       Wonde gekoppel aan grense

o   Kontroleerders is ongedissiplineerde persone

o   Kontroleerders het ‘n beperkte vermoë om verantwoordelikheid vir hul lewens te aanvaar

o   Kontroleerders is geïsoleerde persone

·       Diegene wat nie kan reageer op die behoeftes van andere nie (nonresponsives)

·       Kontroleerders en diegene wat nie kan reageer op die behoeftes van andere nie (nonresponsives)

·       Funksionele en relasionele grens kwessies

 

SESSIE 4: HOE WORD GRENSE ONTWIKKEL EN GEVESTIG?

·       Ontwikkeling van grense

·       Die vestiging van bande (bonding): die fondasie vir die vestiging van grense

·       Skeiding en individualisering: die konstruksie van ‘n siel

o   Differensiëring: ‘Mamma en ek is nie dieselfde nie’

o   Oefening/eksperimentering: ‘Ek kan enigiets doen’

o   Realiteitsfase: ‘Ek kan nie alles doen nie’

o   Sommige van die tegnieke/instrumente wat deur die peuters (toddlers) gebruik word om grense neer te lê

§  Woede

§  Eienaarskap

§  Nee: die een-woord grens

o   Ouers se twee take wat geassosieer word met nee

§  Hulle moet hul kind help om veilig genoeg te voel ten einde nee te sê

§  Die kind moet gehelp word om andere se grense te respekteer

o   Twee verdere belangrike lewensfases en grense

§  Adolessensie

§  Jong volwasse fase

·       Verwonding rondom grense: wat loop verkeerd?

o   Onttrekking vanaf grense

o   Vyandigheid jeens grense

o   Oormatige kontrole

o   Die gebrek aan limiete

o   Limiete wat nie konsekwent is nie

o   Trauma

o   Ons eie karaktertrekke

o   Ons eie sondigheid

 

SESSIE 5: SEWE WETTE BETREFFENDE GRENSE

·       Wet nr 1: Die wet van saai en oes

·       Wet nr 2: Die wet van verantwoordelikheid

·       Wet nr 3: Die wet van krag

·       Wet nr 4: Die wet van respek

·       Wet nr 5: Die wet van motivering

o   Vals motiewe wat ons verhinder om grense te stel

§  Vrees vir verwerping

§  Vrees vir andere se woede

§  Vrees vir alleenheid

§  Vrees om die ‘goeie ek’ hier binne te verloor

§  Skuldgevoelens

§  Hulle moet vergoed

§  Goedkeuring

§  Oor-identifisering met andere se verlies

·       Wet nr 6: Die wet van evaluering

·       Wet nr 7: Die wet van pro-aktiwiteit

 

SESSIE 6: ALGEMENE MITES BETREFFENDE GRENSE

·       Mite nr 1: Indien ek grense neerlê dan is ek selfsugtig

o   Ons behoeftes is ons verantwoordelikheid

o   Rentmeesterskap

·       Mite nr 2: Grense is ‘n teken van ongehoorsaamheid

·       Mite nr 3: Indien ek begin om grense neer te lê gaan ek deur andere seergemaak word

·       Mite nr 4: Indien ek grense neerlê dan gaan ek andere seermaak

·       Mite nr 5: Grense impliseer dat ek kwaad is

o   Grense laat woede afplat

·       Mite nr 6: Wanneer ander persone grense neerlê dan kry ek seer

o   Onvanpaste grense wat op ons afgedwing word, kan letsels laat, veral gedurende die kinderjare

o   Ons projekteer ons pyn oor op andere

o   Die onvermoë om te berus by andere se grense kan ‘n afgodsverhouding impliseer

o   Die onvermoë om andere se grense te aanvaar, kan dui op ‘n probleem rondom die aanvaarding van verantwoordelikheid

·       Mite nr 7: Grense veroorsaak skuldgevoelens

·       Mite nr 8: Grense is permanent en ek is bang om die brûe agter my af te brand

 

SESSIE 7: GRENSE EN JOU FAMILIE

·       Aanduidings van ‘n gebrek aan grense

o   Om die virus op te doen

o   Tweede viool

o   Finansiële afhanklikheid

o   Die voortdurende-kind sindroom

o   Die verwisseling van rolle

o   Uitbuiting van broers/susters

·       Waarom doen ons dit?

o   Die voortsetting van ou probleme rondom grense

o   Aanneming

·       Die oplossing van probleme rondom grense betreffende die gesin van oorsprong

o   Identifiseer die simptoom

o   Identifiseer die konflik

o   Identifiseer die behoefte wat die bron van die konflik is

o   Neem en aanvaar die goeie

o   Beoefen vaardighede rondom grense

o   Sê nee vir die slegte

o   Vergewe die aggressor

o   Neem aksie neem sonder om oor te reageer

o   Leer om in vryheid en verantwoordelikheid liefde te betoon en nie met skuldgevoelens nie

 

SESSIE 8: GRENSE EN JOU VRIENDE

·       Konflik nr 1: Oormatige toegeeflikheid

·       Konflik nr 2: Oormatig toegeeflik/aggressief kontrolerend

·       Konflik nr 3: Toegeeflik/manipulerende kontroleerder

·       Konflik nr 4: Toegeeflik/gebrek aan respons

·       Vrae rondom grens-kwessies betreffende vriendskappe

o   Vraag nr 1: Val vriendskappe nie maklik plat nie?

o   Vraag nr 2: Hoe kan ek grense neerlê binne ‘n romantiese vriendskap?

§  Belangrike unieke beginsels binne die romantiese sfeer

·       Romantiese verhoudings is van nature riskant

·       Die noodsaaklikheid van die daarstelling van limiete binne ‘n romantiese verhouding

o   Vraag nr 3: Hoe gemaak indien my naaste vriende eintlik my gesin van oorsprong is?

o   Vraag nr 4: Hoe kan ek grense neerlê met betrekking tot vriende met oorweldigende behoeftes?