19. Geestelike en emosionele gesondheid van die Christelike werker (Inhoudsopgawe)

Geestelike en emosionele gesondheid van die Christelike Werker

Indeks

 

SESSIE 1: DIE REALITEIT VAN DIE SITUASIE

·       Die leraar is ook van vlees en bloed

·       Die vergrootglas van die gemeenskap

·       Sien om na jouself

 

SESSIE 2: ELF HARDE FEITE BETREFFENDE DIE BEDIENING

·       Realiteit nr 1: Jy is ‘n hoogs sigbare en publieke persoon

·       Realiteit nr 2: Jy word gereeld gekonfronteer met die stres van geforseerde kreatiwiteit

·       Realiteit nr 3: Nie elkeen gaan van jou en jou gesin hou nie

·       Realiteit nr 4: Jou inkomste gaan waarskynlik laer wees as dié van talle van jou lidmate

·       Realiteit nr 5: Jy moet voldoen aan baie hoë verwagtinge

·       Realiteit nr 6: Jy het self verwagtinge van jou gemeente

·       Realiteit nr 7: Jou taak en opdrag eindig nooit

o   Prioriteit nr 1: God

o   Prioriteit nr 2: Jou huweliksmaat

o   Prioriteit nr 3: Jou kinders

o   Prioriteit nr 4: Ander mense

o   Prioriteit nr 5: Jyself

·       Realiteit nr 8: Krisisse kom nooit op geleë tye nie

·       Realiteit nr 9: Leraars word nie noodwendig meer deur almal hoog geag nie

·       Realiteit nr 10: Onvoldoende werk-sekuriteit kan ‘n faktor wees

·       Realiteit nr 11: Die fyn balans tussen betrokkenheid en onafhanklikheid

 

SESSIE 3: EKSTERNE EN INTERNE STRES

·       Eksterne stres faktore

o   Daar is te veel werk om te doen

o   Konfrontasie is smoeilik

o   Die druk van gemeentelike verwagtinge om getrakteer te word

o   ‘Kerk hoppers’ kom en gaan

o   ‘n Gebrek aan sekuriteit aktiveer stres

o   Broeiende persoonlike konflik lei tot stres

·       Interne stres faktore

o   ‘n Groot behoefte aan goedkeuring

o   Werkoholisme

o   Die ‘messias kompleks’

o   Valse skuldgevoelens

o   Moedeloosheid

·       Die vernietigende krag van verwagtinge

·       Om veranderinge aan te bring

o   Hantering van die stres faktore – vyf style van

§  konflikhantering

§  Hy sou kon toegee

§  Keith sou gedetermineerd kon wees om te wen

§  Keith sou ook kon onttrek

§  Keith sou ook ‘n kompromie kon ongaan

§  Die mees sinvolle oplossing

·       Die laaste strooi

o   Wees kreatief

·       ‘n Dolle gejaag of ‘n aflos?

 

SESSIE 4: DIE HUWELIKSVERHOUDING

·       Almal koester hoë verwagtinge

·       Teleurstelling in haarself

·       Eensaamheid

·       Veranderende tye

·       Luister na jou huweliksmaat

·       Die huweliksverhouding

·       Die positiewe kant van leraarsvrou te wees

·       Wat kan jy doen vir jou eggenote?

o   Orden jou prioriteite

§  Sy sal nie hoef te voel soos ‘n martelaar nie

§  Sy sal nie die gevoel kry dat sy jou onbetaalde werknemer is nie

§  Sy sal in staat wees om met jou te kommunikeer

§  Sy sal geliefd en versorg voel

§  Sy gaan nie uitgehonger wees vir tyd saam met jou nie

§  Sy sal help om die mure tussen julle af te breek

§  Sy sal bereid wees om saam met jou vir ‘n huweliksverrykings seminaar te gaan

o   Help haar om haar stres minder te maak

 

SESSIE 5: GESINSVERHOUDINGE

·       Geen super gesinne meer nie

o   Takel hindernisse tot kommunikasie af

o   Draai die horlosie ‘n bietjie stadiger

·       Grense wat goed in plek is

·       Moet jy jou gesin opoffer?

·       Maar net gewone gesinne

·       Gesinne in krisis

o   Aanvaar God se vergifnis

o   Deel jou gevoelens met jou huweliksmaat

o   Vind ‘n verlengde ondersteuning sisteem

o   Maak gebruik van beskikbare hulpbronne

o   Moenie in s‘n tyd te hard wees op jouself nie

o   Hou vas aan die hoop en verwag dat dinge sal verbeter

o   Berei jouself voor op ‘n gelukkiger toekoms

·       Hou jou gesin gesond

o   Neem jouself voor om elke dag liefde te betoon teenoor elke lid van jou gesin

o   Werk daaraan om die eiewaarde te bou van elke lid van  die gesin

o   Praat en luister

o   Voorsien ‘n atmosfeer van sekuriteit vir jou kinders

o   Erken jou beperkinge en organiseer rondom dit

o   Hou weeklikse gesinsbyeenkomste

o   Bid vir jou gesin

 

SESSIE 6: WIE SAL OMSIEN NA DIE LERAAR?

·       Hoekom hoegenaamd probleme met iemand deel?

·       Uitbranding

·       Om te gaan vir hulp

 

SESSIE 7: RIGLYNE VIR GESONDHEID EN HEELHEID

·       Stap 1: herbevestig jou vennootskap met God

·       Stap 2: Aanvaar ‘n realistiese prentjie van jouself

·       Stap 3: gebruik positiewe self-talk

  • Verstaan wat mislukking regtig is
  • Besef dat jy nie alleen is nie
  • Talle aspekte wat deur ons as mislukking ervaar word, kan later in sterk punte ontwikkel
  • Mislukking kan aan my die negatiewe terugvoering gee wat nodig is vir verandering
  • Besef dat mislukking in ‘n seker sin deel van sukses is
  • Daar is ‘n stukkie waarde in elke mislukking
  • Mislukking bied die geleentheid tot groei
  • Neem mislukking met ‘n tikkie humor

·       Stap 4: Formuleer riglyne vandag ten einde jou voor te berei vir môre

 

BYLAAG A:Evaluering van ‘n gebalanseerde lewenstyl

BYLAAG B:Die verhouding tussen uitbranding en balans