17. Die noue wisselwerking tussen die geestelike, emosionele en fisiese dimensies (Inhoudsopgawe)

Die noue wisselwerking tussen die geestelike, emosionele en fisiese dimensies

Indeks

 

HFST 1: PASTORALE IMPLIKASIES VAN DIE LIGGAAM/DENKE VERBINTENIS

Prof Wentzel Coetzer

 

·       Die fokus van hierdie artikel

·       Epistemologiese vertrekpunt

·       Historiese aanloop

·       Die Cartisiaanse dualisme

·       ‘n Nuwe studieveld

o   ‘n Paradigma skuif

o   Die liggaamsgeheue (body memory)

o   Onverwerkte emosies kan liggaamlike probleme veroorsaak

§  Angs

§  Gevoelens van verwerping

§  Onverwerkte emosies sedert kinderjare

o   Die immuun sisteem

§  Die HPA aslyn en stres hormone

o   Siektes

o   Kritiese lewensveranderinge

o   Die rol van genetika

o   Die rol van wilskeuses

o   Sosiale ondersteuning en alleenheid

o   Terapeutiese waarde van skryf of verbalisering

·       Implikasies vir die pastoraat

·       Samevatting en konklusie

·       Bronnelys

 

HFST 2: DIE ROL VAN BREINBESERINGS MET BETREKKING TOT PASTORALE BERADING

Dr Daniel Amen

 

·       Baanbrekerswerk van dr Daniel Amen

·       Die belangrikheid van neuro-wetenskaplike kennis in die opleiding van diegene

·       betrokke by die geestesgesondheid professie

·       Vyf belangrike brein sisteme

o   Die diep limbiese sisteem

o   Die basale ganglia

o   Die prefrontale korteks

o   Die cingulum

o   Die temporale lobbe

·       Die geval van Andrew

·       Die belangrikheid van die evaluering van ‘n ‘werkende’ brein

·       Vyf wyses waarop SPECT studies gebruik word

o   Om vroeë intervensie moontlik te maak

o   Om die pasiënt akkuraat te evalueer ten einde toekomstige siektes te voorkom

o   Om meer begrip en empatie by die pasiënt se familie te vestig

o   Om te differensieer tussen twee probleme met soortgelyke simptome

o   Om te kan onderskei wanneer ‘n probleem die gevolg is van mishandeling en dan die pasiënt uit die gevaarlike milieu te verwyder

·       Die verhouding tussen die brein en huweliksprobleme

·       Alles begin en eindig in die brein

·       Aspekte wat ‘n negatiewe effek op die brein het

·       Aspekte wat ‘n positiewe effek op die brein het

·       Bronnelys

 

HFST 3: PASTORALE IMPLIKASIES BETREFFENDE DIE NOUE WISSELWERKING TUSSEN LIGGAAM, GEES EN SIEL

Dr Paul Meier et al. Blue Genes

 

·       Inleidend

o   Liggaam

o   Gees

o   Siel

·       Belangrike rol van brein amines

o   Lae serotonien vlakke

o   Dopamien

o   GABA (gamma-aminobutyric-acid)

o   Norepinefrien

o   Skuldgevoelens, selfverwyte en onvergewensgesindheid teenoor jouself

o   Drome en slaap

o   Belangrikheid van die skildklier

§  Stres

§  Aanleidende oorsake tot stres

§  Die gevolge van alleenheid

§  Simptome van skildklier probleme

§  Kortisol

·       Die belangrikheid van testosteroon

o   Simptome van lae testosteroon vlakke

o   Daaglikse vitamine asook geestelike dissipline

o   Reg eet en drink

·       Samevattend

·       Bronnelys

 

HFST 4: LIGGAAMLIKE PROBLEME AS MOONTLIKE UITVLOEISELS VAN ONVERWERKTE TRAUMA

Prof Wentzel Coetzer & Ds Hennie Kotze

 

·       Inleiding

·       Doelstelling en basiese vertrekpunt

·       Die belewing van trauma

o   Trauma belewenis

o   Die onderdrukking van trauma

·       Hanteringstyle en gesondheid

·       Die verband tussen liggaam en emosies

·       Immuniteit

o   Nie-spesifieke (ingebore) immuniteit

o   Spesifieke immuunsisteem funksies

§  Selbemiddelings-immmuniteit (cell-mediated immunity)

§  Vog-immuniteit (Humoral immunity)

·       Emosies

o   Hoe emosies siekte tot gevolg het

o   Emosies wat skadelik vir die liggaam is

·       Trauma en spesifieke siektes

o   Outoïmmuunsiektes

o   Asma

o   Kanker

o   Hartsiektes

·       Die genesingsproses

o   Veiligheid

o   Onthulling/bekendmaking

o   Hoop

o   Identifisering van negatiewe denkpatrone en beter insig

o   Ontwikkeling van bronne

o   Versorging van die gees

o   Versterking van die immuniteit

o   Aanvaarding van eienaarskap

o   Die belangrikheid van ‘n geïntegreerde en multidissiplinêre benadering

·       Samevatting en konklusie

·       Bronnelys

 

HFST 5: DIE IMPAK VAN INTERGENERATIEWE TRAUMA

Prof Wentzel Coetzer

 

·       Fokus asook metodologiese vertrekpunt

·       Disfunksionele gesinne

·       Intergeneratiewe trauma

o   Oriëntering

o   Die proses van oordrag

o   Sameswering tot stilte

o   Die impak van ouers se trauma op volgende generasies

§  Letsels sonder ‘n wond

§  Een kind gewoonlik uitgekies

§  Tipiese gedrag/simptome

§  Prysgawe van die reg tot ouerskap

§  Die verlies aan ouerlike vaardighede

§  Selfde gedrag en simptome as die ouers

§  Liggaamlike simptome

§  Depressie en hartseer

·       ‘n Voorgestelde pastorale model

o   Kennis oor die verlede

o   Empatiese betrokkenheid by mekaar

o   Gesinsreëls

o   Grense

o   Onverbondenheid of oormatige gebondenheid

o   Rolle

o   Herhalende patrone

o   Verhoudings

o   Genoeg tyd

o   Aanvaarding van verantwoordelikheid

o   Skaamte

o   Geloofsdimensie

·       Samevatting en konklusie

·       Bronnelys