16. Tien fases van die genesingsproses - soos toegepas in die Meier Klinieke (Inhoudsopgawe)

Tien fases van die genesingsproses – soos toegepas in die Meier Klinieke

Indeks

 

HFST 1: BASIESE VERTREKPUNTE

·       Definiëring van medeafhanklikheid

·       Tipiese kenmerke van die medeafhanklike persoon

o   Gedrewe deur een of meer kompulsies

o   ‘n Gebondenheid aan die disfunksionele gesin van oorsprong

o   Lae eiewaarde

o   Hulle geluk word deur andere bepaal

o   ‘n Buitengewone verantwoordelikheid vir andere

o   ‘n Ongesonde balans tussen afhanklikheid en onafhanklikheid

o   ‘n Meester in ontkenning en verberging

o   Bekommernis oor dinge wat nie verander kan word nie

o   ‘n Lewe gekenmerk deur ekstreme

o   ‘n Voortdurende soeke na dit wat ontbreek

·       Tyd genees nie medeafhanklikheid nie

·       Onvervulde emosionele behoeftes

o   Liefdestenks

 

HFST 2: VERLORE KINDERJARE

·       Misbruik se baie maskers (abuse)

·       Aktiewe misbruik

·       Passiewe misbruik

o   Pa wat te besig is

o   Die ouer wat nie emosie kan toon nie

o   ‘n Gebrek aan liefde tussen ouers

o   Kompulsies en perfeksionisme

o   ‘n Depressiewe milieu

o   Passiewe verbale misbruik

o   Passiewe seksuele misbruik

·       Emosionele bloedskande

·       Onafgehandelde besigheid

o   Middeljare krisis

o   Keuse van ‘n huweliksmaat

·       Negatiewe eksistensiële boodskappe

o   Verbale aftakelende boodskappe

o   ‘n Kind se doeltreffende instinktiewe radar

o   ‘n Outokratiese en rigiede huishouding

·       Verlore kinderjare

 

DIE TIEN-FASE GENESINGSMODEL

DIE TIEN FASES

 

HFST 3: FASE 1:  EKSPLORASIE EN ONTDEKKING

·       Die roller coaster parallel

·       Eksplorasie en ontdekking

·       Vertel jou verhaal

·       ‘n Brief aan God

 

HFST 4: FASE 2:  GESKIEDENIS VAN VERHOUDINGE

·       By hoeveel persone was jy emosioneel betrokke?

·       By hoeveel families was jy betrokke?

·       Meer detail is soms nodig

·       Kyk uit vir die herhalende temas

 

HFST 5: FASE 3:  BEHEER OOR VERSLAWINGS

·       Die daarstel van grense

o   ‘n Kort skeiding ten opsigte van woonplek

o   Tydelike weerhouding van seksuele kontak

o   Tydsbeperkinge betreffende blootstelling aan mekaar

o   Formuleer spesifieke grense betreffende fisiese en verbale misbruik

o   Termineer viktimisering

o   Termineer enige buite-egtelike verhouding onmiddellik

o   Termineer alle individuele kompulsies

·       Vermy die nuwejaar-besluite-sindroom

 

HFST 6: FASE 4: OM DIE HUIS TE VERLAAT EN TOTSIENS TE SÊ

·       ‘n Sleutel element in die herstel van mede-afhanklike verhoudinge

·       Gesond teenoor mede-afhanklik

·       Belangrike kriteria

·       Die aksie van afskeid neem

o   ‘n Gesprek met die ouers

o   Die besoek aan ‘n graf

o   Die skryf van ‘n brief

·       Gen 2:24

·       Sê totsiens aan vals sekuriteit simbole

o   God vul die vakuum

o   Valse familiariteit en voorspelbaarheid

o   Die opstel van ‘n kontrak

·       Die roller coaster reis onderweg na genesing

 

HFST 7: FASE 5:  ROU OOR VERLIESE

·       Die positiewe waarde van rou

·       Analiseer jou verliese

·       Die rouproses

o   Skok en ontkenning

o   Woede

o   Depressie

o   Onderhandeling en magie (bargaining and magic)

o   Hartseer

o   Vergifnis, afsluiting en aanvaarding

 

HFST 8: FASE 6:  NUWE SELFPERSEPSIES

·       Wie is ek?

o   ‘n Lys van ou persepsies

o   Wat wil ek graag wees?

o   Nuwe boodskappe

§  Toestemming om te mag lewe

§  ‘n Lewenstyl van die dood

§  Toestemming om suksesvol te mag wees

§  Positiewe boodskappe betreffende God

§  Die genesingsproses is nie ‘n eenvoudige kontinuum nie

 

HFST 9: FASE 7:  NUWE ERVARINGS

·       ‘n Proses van klein treetjies

·       Die waarde van groepsondersteuning

o   Kwesbare mense kán oorleef

o   Ondersteuningsgroepe

o   Twee belangrike faktore

·       Om gesonde nuwe grense te vestig

o   Die rol van bitterheid

o   Die handhawing van eie integriteit

 

HFST 10: FASE 8: NUWE OUERSKAP (REPARENTING)

·       Die ander persoon

·       Jyself

·       God die Vader

 

HFST 11: FASE 9:  RENTMEESTERSKAP BETREFFENDE VERHOUDINGS

·       Die vraelys

·       ‘n Betroubare vriend

·       Riglyne

·       Riglyne betreffende verhoudings

o   Indien jy met iemand uitgaan (dating)

o   Weduwee, wewenaar of geskei

o   Binne ‘n huwelik

§  Outoriteit en kontrole

§  Behoeftes en begeertes

§  Die seksuele verhouding

§  Die ‘aandele-beurs-sindroom’

o   Almal wat aan die herstel is van medeafhanklikheid

 

HFST 12: FASE 10:  INSTANDHOUDING

·       Behoeftes betreffende instandhouding

·       Drie kategorieë van instandhouding

    • Daaglikse instandhouding behoeftes
    • Gebruikmaking van ondersteuningsgroepe
    • Hersiening van die tien fases (recycling)

·       God se rol in jou herstelproses

·       God se rol in jou lewe

 

BYLAAG  A:  Die liefdestenks - I

BYLAAG  B:  Die liefdestenks - II

BYLAAG  C:  Die roller coaster parallel

BYLAAG  D:  Karakteristieke van volwasse kinders vanuit disfunksionele gesinne