15. Emosionele genesing en Pinkster (Inhoudsopgawe)

Emosionele genesing en Pinkster

Indeks

 

TEMA 1:SKATTEJAGTERS

Skriflesing: Mat 13:44 en Jes 55:1

 

·       Die groot skat

·       Kom koop by God

o   Die koopmiddel is ‘n geestelike honger

o   Hoe koop ons?

 

TEMA 2:DIE TRONKDEUR IS REEDS OOPGESLUIT

Skriflesing: Jes 61:1-5 en Luk 4:18-19

 

·       'n Blye boodskap aan mense in nood

·       Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is op te beur

·       Om die genadejaar van die Here aan te kondig

·       Aan blindes die herstel van gesig

·       Om die onderdruktes in vryheid uit te stuur

·       Aan elkeen wat treur, bring hierdie boodskapper vertroosting

·       Om aan hulle wat treur, eer te gee in plaas van smart

·       Hy sal aan hulle vreugde gee in plaas van droefheid

·       Hy sal aan hulle blydskap gee in plaas van hartseer

·       Hulle sal genoem word bome van redding, die Here het hulle geplant

·       Hulle sal die eeu-oue puinhope opbou, plekke opbou wat lankal verlate lê

 

TEMA 3:DIE OORLOG IS VERBY – DIE OORWINNING IS BEHAAL

Skriflesing: 1 Pet 1:17-21; Luk 4:18; Hebr 2:15 en Mat 20:27

 

·       Sommige het nog nie die tyding ontvang nie

·       Jesus Christus het ons losgekoop

·       Waarom is sommige nog in krygsgevangenskap?

o   Lewensorge en andere se probleme

o   Vrese

o   Emosionele pyn

o   Bitterheid en wrok

o   Verwerping

 

TEMA 4:DIE PROSES VAN VERGIFNIS

Skriflesing: Mat 6:14 en Mat 18:22

 

·       Vrugte van onvergewensgesindheid

·       Kompliserende faktore

o   ‘n Jarelange diep onderliggende bitterheid as gevolg van dinge wat my ontneem is

o   Die gebrek aan ‘n rolmodel in my ouerhuis

o   Die sinneloosheid van my trauma

·       Retrospektief gee God aan my perspektief

·       ‘n Passie om andere te help wat deur dieselfde pyn gaan

·       Wat is vergifnis regtig?

o   Vergifnis is in baie gevalle eerder ‘n proses as ‘n eenmalige stap

o   Probeer jouself indink in die verlede van die oortreder

·       Vergifnis en liggaamlike probleme

 

TEMA 5:DIE STAPPE VAN VERGIFNIS

Skriflesing: Kol 3:5-17

 

·       Die nege stappe van vergifnis

o   Voorbereiding tot vergifnis

§  Kyk die feite in die oë

§  Identifiseer die emosies wat betrokke was

§  Ervaar die pyn

§  Konfronteer jou haat

o   Die hart van vergifnis

§  Deurleef die pyn

§  Stel grense in plek om jouself te beskerm

§  Ons spreek diegene vry wat ons verontreg het

o   Om van vooraf te begin

§  Om verantwoordelikheid vir onsself te aanvaar

§  ʼn Begeerte na versoening

·       Hoe weet ons gewoonlik wanneer ware vergifnis inbeweeg het?

 

TEMA 6:DIE KRAG VAN DIE LEUEN

Skriflesing: 2 Kor 10:3 en Joh 8:43

 

·       Tipiese leuens in die lewe van die gemolesteerde kind

o   Leuens oor onsself

o   Leuens oor andere

o   Leuens omtrent die wêreld om jou

o   Leuens oor God

·       Jy is spesiaal vir God

·       Die stukkende persoon moet die waarheid hoor

·       Die noodsaaklikheid van herprogrammering

o   Praktiese stappe

·       Die vestings word afgetakel

·       Jesus Christus is Koning ook van my onderbewussyn

 

TEMA 7:MENSE WAT DIE SKAT GEVIND HET

Skriflesing: Ps 84:6 en Hos 2:14

 

·        Dorre laagtes

·        Geestelike desperaatheid

o   Soms moet ek rou en afskeid neem en dan laat gaan

o   Emosionele genesing impliseer keuses

o   Bely elke intense negatiewe emosionele besluit

o   Sensitiwiteit vir die leiding van die Heilige Gees