12. Genesing van emosionele seer en pyn - vol I (Inhoudsopgawe)

Genesing van emosionele seer en pyn – vol 1

INDEKS

 

HFST 1:EMOSIONELE BAGASIE UIT DIE VERLEDE

·       Emosies

o   Waar vind die grootste skade gewoonlik plaas?

·        Dit help om jou lewe in fases op te deel

o   Voorgeboorte

o   Geboorteproses

o   Fase vanaf geboorte tot eerste skooldag

o   Is jy ‘n aangenome kind?

o   Laerskooljare

o   Hoërskooljare

o   Na skool

·        Wat is die triggers in jou lewe?

·        Belangrik om in kontak met jou emosies en herinneringe te kom

 

 

HFST 2:DIE ROL VAN VREES

·        ‘n Geestelike oorlog

·        Daar is egter ‘n oplossing

·        Identifiseer die vrees

·        Abnormale vrese

·        Emosionele wonde

·        Geld

·        Vrees blokkeer genesing

·        Paniek aanvalle

·        Wat is die vrese waarmee jy worstel?

 

HFST 3: DIE KRAG VAN DIE LEUEN

Skriflesing: 2 Kor 10:3 en Joh 8:43

 

·        Tipiese leuens in die lewe van die gemolesteerde kind

o   Leuens oor onsself

o   Leuens oor andere

o   Leuens omtrent die wêreld om jou

o   Leuens oor God

·       Wat is die waarheid?

o   Jy is spesiaal vir God

o   Die stukkende persoon moet die waarheid hoor

·       Die noodsaaklikheid van herprogrammering

o   Praktiese stappe

·        Die vestings word afgetakel

·        Jesus Christus is Koning ook van my onderbewussyn

 

HFST 4:ONGESONDE EMOSIONELE BANDE

·        Wat is ‘n emosionele band?

·        Bybelse beginsels rondom emosionele bande

o   Een te wees (join)

§  Positiewe kant

§  Negatiewe kant

o   Gemeenskap (fellowship)

·       Heilige emosionele bande

o   Huweliksbande

o   Vriendskapsbande

o   Ouer/kind bande

o   Bande tussen Christene

·       Onheilige emosionele bande

o   Bande agv ontug/hoereerdery

o   Bande agv geforseerde verbode seksuele kontak

o   Fantasering

o   Fisiese kontak

o   Bande as gevolg van traumatiese ervarings

o   Bande as gevolg van slegte vriendskappe

o   Enige abnormale afhanklikheid tussen twee persone

o   Bande met ‘n plek of voorwerp

o   Onheilige familiebande

o   Bande van vorige romantiese verhoudings

o   Emosionele bande met die dooies

o   Band met geaborteerde baba

o   Emosionele bande met ex-huweliksmaats

o   Onheilige bande binne die kerk

·       Die breek van onheilige emosionele bande

o   Vergifnis

o   Belydenis

o   Standpunt-inname

o   Wees baie spesifiek wanneer jy hierdie gebede bid

·       Waak teen toekomstige ongesonde emosionele bande

 

HFST 5:EMOSIONELE PYN RONDOM SEKSUALITEIT

·       Hoe werk seksuele verslawing?

o   Vlakke van verslawing

o   Pyn en seer uit die verlede

o   Aktualiteit

·       Verkragting, molestering, bloedskande

o   Liggaamlike probleme

o   Hartseer en spanning in huwelik rondom intimiteit

o   Konflik van teenstellende emosies

o   Tipiese simptome van onverwerkte seksuele trauma

o   Mooi beskrywing van hoe God voel oor mense wat seer gekry het

§  Ps 34:18

§  Ps 72:12

§  2 Kor 7:6

·       Aborsie, miskraam en stilgeboorte

§  1 Pet 1:18

 

HFST 6:DIE BELANGRIKHEID VAN VERGIFNIS

Skriflesing: Mat 6:14 en Mat 18:22

 

·       Vrugte van onvergewensgesindheid

·       Kompliserende faktore

o   ‘n Jare lange diep onderliggende bitterheid as gevolg van dinge wat my ontneem is

o   Die gebrek aan ‘n rolmodel in my ouerhuis

o   Die sinneloosheid van my trauma

·       Retrospektief gee God aan my perspektief

·       ‘n Passie om andere te help wat deur dieselfde pyn gaan

·       Wat is vergifnis regtig?

o   Vergifnis is ‘n proses

o   Die oortreder se verlede

·       Vergifnis en liggaamlike probleme

 

HFST 7: HOE HOOR EK GOD SE STEM?

·       Vleeslike oë en ore vertel nie altyd die volle waarheid nie

·       Hoe praat God?

o   God praat deur omstandighede

o   God praat deur Sy Woord

o   God praat deur innerlike vrede

o   God praat soms deur iemand anders

o   ‘n Woord van kennis

o   Drome

o   Visioene

o   ‘Prentjies’

o   Hoorbare stem

o   Profetiese woord

·       Satan se teenvoeters

·       Praktiese riglyne

o   Plaas die belofte soms eers vir ‘n tyd lank op die rak

o   Onderskei tussen dit wat vasstaan en dit wat ‘n uitnodiging is

o   Bespreek dit met jou geestelike leier

·       God het ‘n visie vir jou lewe

 

HFST 8:DIE PAD VORENTOE

·       Die begin van ‘n proses

·       Sommige wortels lê baie diep

·       Satan sal jou toets

·       ‘n Ondersteuningsgroep

·       Geestelike wapens

o   Vergifnis

o   Berou en belydenis

o   Die waarheid

o   Die Naam van Jesus en die bloed van die Lam

o   Lofprysing en aanbidding

o   Die geestelike wapenrusting van Ef 6:11-18

§  Die waarheid as gordel om julle heupe

§  Die vryspraak deur God as borsharnas

§  Skoene aan die voete

§  Geloof as skild

§  Verlossing as helm

§  Die swaard van die Gees

§  Gebed in die Gees