10. Motivering in die bediening (Inhoudsopgawe)

MOTIVERING IN DIE BEDIENING


INDEKS

 

TEMA 1: OM JOU PASSIE VIR WERK TE HER-AKTIVEER
Boyatzis, McKee & Goleman

 

 • Gevoelens wat as rigtingwysers dien
  • Ek voel vasgekeer
  • Ek is verveeld
  • Ek is nie die persoon wat ek graag wil wees nie
  • Geen kompromieë betreffende my etiese standaarde nie
  • Ek kan nie die boodskap ignoreer nie
  • Die lewe is te kort
 • Vyf strategieë tot vernuwing
  • Maak tyd in jou skedule
  • Vind ’n program
  • Skep ‘reflektiewe strukture’
  • Werk saam met ’n mentor (coach)
  • Vind nuwe betekenis op ’n bekende terrein
 • Daar mag weerstand wees vanaf bestuurskant
 • Riglyne vir die proses van refleksie
  • Reflekteer oor die verlede
  • Fokus nou op die jongste verlede en oorweeg die volgende vrae
  • Definieer jou lewensbeginsels
  • Verbreed die horison
  • Visualiseer die toekoms

 

TEMA 2: GEJAAGDHEID VS GEROEPENHEID
Gordon MacDonald

 

 • Kenmerke van die gejaagde mens
  • Die gejaagde mens hou van prestasie
  • Die gejaagde mens is behep met die simbole van prestasie
  • Die gejaagde mens wil altyd beter
  • Die gejaagde mens en integriteit
  • Die gejaagde mens is geweldig pragmaties.
  • Die gejaagde mens beskik dikwels oor beperkte menslike vermoëns
  • Die gejaagde mens en selfbeeld
  • Die gejaagde mens ding graag mee
  • Die gejaagde mens tref dikwels vergelykings met andere
  • Die gejaagde mens beskik dikwels oor woede soos 'n vulkaan
  • Die gejaagde mens leef van hoogtepunt na hoogtepunt
  • Die gejaagde mens is uiters besig
 • Wat dryf die gejaagde mens?
  • Die rol van verwerping en vernederings
  • Aangeleerde styl
 • Lewe as 'n geroepe mens
 • Eienskappe van die geroepe mens
  • Die geroepe mens verstaan rentmeesterskap
  • Die geroepe mens weet wie hy/sy is
  • Die geroepe mens is deeglik bewus van sy doel
  • Die geroepe mens het vrede en vreugde
  • Die geroepe mens verstaan ware toewyding
  • Die geroepe mens vergelyk nie
 • Hoe word mens geroep?

 

TEMA 3:UITDAGINGS AAN DIE GEESTELIKE LEIER
Henri Nouwen

 

 • Christen leierskap word volbring deur diensbaarheid
 • Die Christen leier as gewonde geneesheer (the wounded healer)
 • Jesus se drie versoekings
 • Die versoeking om relevant te wees (eerste versoeking)
 • Het jy My werklik lief?
 • Gebed
 • Stiltetyd
 • Die versoeking om spektakulêr te wees (tweede versoeking)
 • Hy inisieer heling en genesing
 • Hy luister aandagtig
 • Hy is bereid om berou te toon en vergifnis te vra
 • Hy is bereid om te volhard (the gentle and tender man)
 • Die versoeking om kragtig te kan optree (derde versoeking)

 

TEMA 4:MOTIVERING VANUIT DIE WOORD

 • Dt 1:38
 • Dt 31:7
 • Jos 1:6
 • Jos 17:18
 • 1 Sam 30:6
 • 2 Sam 10:12
 • 1 Kron. 22:13
 • 1 Kron 28:10
 • 1 Kron. 28:19
 • Ps 27:14
 • Hag 2:3

 

TEMA 5: PAULUS SE SEWE RIGLYNE OM TE KAN VOLHARD IN DIE BEDIENING
Rick Warren

 

 • Leer om die genade van God te kan geniet
 • Wees jouself
 • Onthou dat dit nie om jou gaan nie
 • Aanvaar jou eie beperkinge
 •  Doen alles uit liefde
 • Maak tyd vir daaglikse vernuwing
 • Lewe in die lig van die ewigheid

 

TEMA 6:TWAALF STAPPE TOT HERSTEL NÁ UITBRANDING

 

TEMA 7: ONDERHOUD MET RICK WARREN

 

BYLAAG A: Beskikbare bundels en CD’s
BRONNELYS