9. Vergifnis (Inhoudsopgawe)

VERGIFNIS

INDEKS

 

HFST 1: INLEIDEND

·       Belangrike Skrifgedeeltes

·       Inleidend

·       Weerstand teen die proses

o   Wraak

o   Vergifnis

·       Verdere Skrifgegewens

o   Verlamde man (Mat 9)

o   Saggeus (Luk 19)

o   Vrou wat op owerspel betrap is (Joh 8)

 

HFST 2: BELANGRIKE FAKTORE – 1

·       Wat vergifnis is

·       Wat vergifnis nie is nie

·       Wanneer is daar ‘n behoefte aan vergifnis?

·       Vrugte van onvergewensgesindheid

·       Vergifnis en liggaamlike probleme

·       Persepsies en faktore wat vergifnis kan blokkeer

 

HFST 3: BELANGRIKE FAKTORE – 2

·       Beelde wat die vergifnisproses kan bevorder

·       Skriftelike vergifnis

·       Vergifnis is ‘n krisis en ‘n proses

·       Vergifnis as ‘n wilsdaad

·       Die verband tussen vergifnis en sekere neurochemiese reaksies

·       Vergifnis wanneer die ander persoon reeds oorlede is

·       Die aftakelende invloed van skuldgevoelens

·       Selfvergifnis

·       Bitterheid en opstand teenoor God

·       Die krag van belydenis en vergifnis

·       Verander die ‘waarom’ vraag na ‘wie is U Here?’

 

HFST 4: OMHELS DIE PYN

·       Om van die pyn te ontvlug

·       Om die pyn te konfronteer

·       Om in die pyn in te stap

o   Breek deur ontkenning

o   Die herwinning van pynvolle herinneringe

o   Woede moet toegeëien word

o   Herken die skuldiges en erken ook eie skuld

o   Treur oor jou verliese

o   Onderhandeling

o   Om in ʼn put van depressie af te sak

·       Om met jou pyn aan die voet van die kruis te staan

 

HFST 5: VADER, VERGEWE HULLE

·       Die nege stappe van vergifnis

o   Voorbereiding tot vergifnis

§  Kyk die feite in die oë

§  Identifiseer die emosies wat betrokke was

§  Ervaar die pyn

§  Konfronteer jou haat

o   Die hart van vergifnis

§  Deurleef die pyn

§  Stel grense in plek om jouself te beskerm

§  Ons spreek diegene vry wat ons verontreg het

o   Om van vooraf te begin

§  Om verantwoordelikheid vir onsself te aanvaar

§  ʼn Begeerte na versoening

 

HFST 6:JULLE MOET JUL VYANDE LIEFHê

·       Hoe weet ons wanneer ware vergifnis inbeweeg het?

·       Om te vergewe aan die voet van die kruis

·       Om nie kwaad met kwaad te vergeld nie

·       Om die oortreder te seën

·       God se riglyne triomfeer, ongeag die omstandighede

 

HFST 7: SKYNENDE LITTEKENS

·       Deur swakheid kom krag na vore

·       Die wyse waarop ons littekens soos skynende bakens word

·       Praktiese riglyne

 

BRONNELYS