7. Rou, depressie, angs, woede en lewensvreugde (Inhoudsopgawe)

ROU, DEPRESSIE, ANGS, WOEDE EN LEWENSVREUGDE

INDEKS

 

HFST 1: DIE TRADISIONELE BENADERING MET BETREKKING TOT ROU

·       Tipiese roufases

·       Die vier treurtake

o   Aanvaarding van die werklikheid

o   Die belewing van die pyn van smart

§  Manifestasies van normale smart

·       Gevoelens

·       Fisiese sensasies

·       Denke

·       Gedrag

§  Manifestasies van gekompliseerde smart

·       Chroniese smartreaksie

·       Vertraagde smartreaksie

·       Oordrewe treurreaksie

·       Gemaskeerde smartreaksie

·       Vermyding van herinneringe aan oorledene

o   Aanpassing by nuwe omgewing/situasie

o   Herbelegging van emosionele energie

 

HFST 2:DRIE FASES VAN ROU EN HARTSEER

Therese Rando

 

·       Drie fases van rou en hartseer

·       Vermydingsfase

·       Konfrontasie fase

·       Akkommodasie fase

·       Die ses “R” prosesse van rou in verhouding tot die drie fases van rou en hartseer

o   Vermydingsfase

o   Konfrontasie fase

o   Akkommodasie fase

 

HFST 3:WEERSTAND TEEN DIE ROUPROSES NA TRAUMATIESE

VERLIESE

Judith Herman

 

·       Trauma impliseer onvermydelike verliese

·       Weerstand teen rou kan verskillende maskers dra

o   Wraak

o   Vergifnis

o   Kompensasie

 

HFST 4:DEPRESSIE

John en Paula Sandford

 

·       Die depressiewe persoon kan homself nie help nie

·       Endogene (neurotiese) depressie

·       Maniese depressie

·       Vrae wat kan help om die situasie te evalueer

·       Aspekte wat vermy moet word by die berading van depressiewe persone

·       Sommige oorsake van depressie

 

HFST 5:BASIESE RIGLYNE OM DEPRESSIE TEë TE WERK

Frank Minirth en Paul Meier

 

·       ‘n Daaglikse toewyding aan die verheerliking van Jesus Christus

·       Meditering van God se Woord

·       Raak daagliks ontslae van griewe

·       Raak meer intiem met diegene naby aan jou

·       Spandeer tyd saam met Christen vriende

·       Handhaaf ‘n daaglikse roetine wat persoonlike satisfaksie inhou

·       Doen iets aangenaam vir een spesiale persoon elke week

 

HFST 6:DIE HANTERING VAN WOEDE EN ANGS

Frank Minirth en Paul Meier

 

·       Woede

o   Bepaal of die woede gepas of ongepas is

o   Verbaliseer die woede en vergewe

o   Laat alle wraak oor aan God

·       Angs

o   Simptome van angs

o   Oorsake van angs

o   Gedragspatrone en benaderings vanuit die Skrif wat angs kan verminder

·       Verdere riglyne betreffende die oorwinning oor angs

 

HFST 7:RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN LEWENSVREUGDE

Frank Minirth en Paul Meier

 

HFST 8:KENMERKE VAN GEESTELIK EN EMOSIONEEL GESONDE PERSONE

·       Kenmerke van ‘n geestelik gesonde persoon (Paul Meier et al)

·       Kenmerke wat sterk verteenwoordigend is in geestelik gesonde families (Paul Meier et al)

·       Riglyne om geestelik gesond te kan bly (Dempsey & Zimbardo)

·       Kenmerke van die geestelik en emosioneel gesonde Christen (Darling)

 

BRONNELYS